Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Zaujímavosti

Zo štatistiky mestskej polície

Publikované Sala Online, 08.09.2015 - 20:34
Prinášame vám prehľad prípadov, ktoré mestská polícia v Šali riešila za mesiac august 2015.
 
Zdroj: Mestská polícia Šaľa
 
Mestská polícia v Šali riešila v období od 1. do 31. augusta 2015 spolu 421 priestupkov. Udelených bolo 46 blokových pokút v celkovej sume 501,- EUR.
 
Zvyčajne býva najviac priestupkov zaznamenaných v oblasti porušovania zákona o cestnej premávke, v auguste však tomu bolo inak. V tabuľke štatistiky riešených prípadov dominujú priestupky proti verejnému poriadku. Priestupky ako rušenie nočného pokoja, vzbudenie verejného pohoršenia či znečistenie verejného priestranstva zaznamenali hliadky mestskej polície až v 123 prípadoch.
 
Na čele tabuľky sú aj priestupky v oblasti porušovania zákona o cestnej premávke (zákon č. 8/2009 z. z.). Celkovo to bolo 84 prípadov, z toho porušenie zákazových značení 66 krát a státie na chodníku, resp. tráve  6 krát.
 
Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prípadne nerešpektovaním príslušných všeobecne záväzných nariadení v tejto oblasti, prispeli do štatistiky mestskej polície v auguste 14 priestupkami. Priestupok proti majetku spáchali šiesti občania. V oblasti občianskeho spolunažívania zasahovali policajti 8 krát.
 
Tak ako každý mesiac do štatistiky mestskej polície výrazne prispeli aj výjazdy v rámci pultu centralizovanej ochrany, keď mestská polícia uskutočnila v mesiaci august 59 výjazdov na signalizáciu narušenia monitorovaných objektov.
 
Sedemnásť priestupkov súviselo s porušením zákazu požívania alkoholických nápojov na území mesta Šaľa.
 
Štatistika mestskej polície ďalej uvádza, že hliadky mestskej polície jeden krát asistovali pri dopravnej nehode a osem krát pri trestnom čine. 101 zásahov bolo zaradených pod „iné prípady“.
 
 
Štatistika prípadov MsP Šaľa za mesiac august 2015
 

 

Dňa 1.8.2015 o 15,27 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Nivy 65 - ročný J.H. zo Šale pod vplyvom alkoholu budí verejné pohoršenie. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 1.8.2015 o 17,15 hod. bolo na  MsP nahlásené , že na ul. V. Šrobára  49 - ročný J.H. zo Šale mal rodinné nezhody so 48 - ročným I.H. zo Šale. Po príchode hliadky MsP na miesto sa situácia ukľudnila a prípad bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 1.8.2015 o 17,40 hod. MsP zistila , že na ul. SNP 65 - ročný J.B. t. č. bez ulice pod vplyvom alkoholu budí verejné pohoršenie. Menovaný bol  z miesta vykázaný a vyriešený napomenutím.

 

Dňa 2.8.2015 o 00,45 hod. MsP zistila , že na ul. Hlavnej 24 - ročný D.V. z Bratislavy budí verejné pohoršenie. Menovaný bol  vyriešený napomenutím.

 

Dňa 2.8.2015 o 10,30 hod. MsP zistila , že na ul. SNP 45 - ročný J.B. t. č. bez ulice, 50 - ročný J.J. zo Šale, 41 - ročná M.M. t. č. bez ulice a 49 - ročný F.K. t. č. bez ulice pod vplyvom alkoholu budia verejné pohoršenie. Menovaní boli z miesta vykázaní a vyriešení napomenutím.

 

Dňa 2.8.2015 o 11,55 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. SNP 30 - ročná M.S. z Trnavy budí verejné pohoršenie. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

 

Dňa 2.7.2015 o 22,05 hod. MsP zistila rušenie nočného kľudu na ul. Dolnej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťala 22- ročná V.H. z Trnovca nad Váhom. Po upozornení došlo k náprave a menovaná bola vyriešená napomenutím.

 

Dňa 4.8.2015 o 00,45 hod. MsP zistila , že na ul. Nitrianskej 58 - ročný J.V. t. č. bez ulice v podnapitom stave budí verejné pohoršenie. Menovaný bol  vyriešený napomenutím.

 

Dňa 5.7.2015 o 00,05 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. P. Pazmáňa. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťala 40- ročná M.M. zo Šale. Po upozornení došlo k náprave a menovaná bola vyriešená napomenutím.

 

Dňa 5.8.2015 o 19,35 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Školskej 43 - ročný A.S. zo Šale pod vplyvom alkoholu budí verejné pohoršenie. Menovaný bol  vyriešený napomenutím.

 

Dňa 5.8.2015 o 21,30 hod. MsP zistila , že na ul. SNP 65 - ročný J.B. t. č. bez ulice pod vplyvom alkoholu budí verejné pohoršenie. Menovaný bol  z miesta vykázaný a vyriešený napomenutím.

 

Dňa 6.8.2015 o 00,30 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Nešporovej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 20- ročný I.R. zo Šale. Po upozornení došlo k náprave a menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 6.8.2015 o 05,30 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. M. R. Štefánika 40 - ročný J.T. zo Šale budí verejné pohoršenie. Menovaný bol  vyriešený napomenutím.

 

Dňa 6.8.2015 o 09,55 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hollého 24 - ročný M.H. t. č. bez ulice pod vplyvom alkoholu budí verejné pohoršenie. Menovaný bol  vyriešený napomenutím.

 

Dňa 6.8.2015 o 19,35 hod. MsP zistila , že na ul. SNP 41 - ročná M.M. t. č. bez ulice pod vplyvom alkoholu budí verejné pohoršenie. Menovaná bola  vyriešená napomenutím.

 

Dňa 7.8.2015 o 10,40 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené , že na Nám. sv. Trojice  66 - ročný S.B. t. č. bez ulice požíva alkoholické nápoje na verejnosti. Menovaný bol  vyriešený napomenutím.

 

Dňa 7.8.2015 o 14,55 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené , že na ul. Hlavnej  31 - ročný M.L. z Čechyniec poškodil autom obrubník. Prípad je v štádiu riešenia.

 

Dňa 7.8.2015 o 16,25 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Partizánskej  52 - ročný M.Š. t. č. bez ulice a 51 - ročný R. Sz. t. č. bez ulice požívajú alkoholické nápoje na zakázanom mieste. Menovaní boli  vyriešení napomenutím.

 

Dňa 7.8.2015 o 17,45 hod. MsP zistila , že na ul. Okružnej  41 - ročná M.M. t. č. bez ulice, 51 - ročný R. Sz. t. č. bez ulice a 45 - ročný J.B zo Šale požívajú alkoholické nápoje na zakázanom mieste. Menovaní boli  vyriešení napomenutím.

 

Dňa 7.8.2015 o 05,30 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Nešporovej 40 - ročný J.T. zo Šale v podnapitom stave budí verejné pohoršenie. Menovaný bol  vyriešený napomenutím.

 

Dňa 8.8.2015 o 23,15 hod.  bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Slnečnej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťala 32- ročná J.G. z Nitry. Po upozornení došlo k náprave a menovaná bola vyriešená napomenutím.

 

Dňa 9.8.2015 o 04,00 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na pláži. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 40- ročný J.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 9.8.2015 o 05,00 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Vlčanskej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 18- ročný F.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 9.8.2015 o 18,03 hod. bolo na  MsP nahlásené , že na ul. Robotníckej  31 - ročný M.K. zo Šale fyzicky napadol 68 - ročného L.B. zo Šale. Rieši OO PZ Šaľa.

 

Dňa 9.8.2015 o 20,35 hod. bolo na  MsP nahlásené , že na ul. Nitrianskej  30 - ročný M.T. zo Šale sa agresívne správa. Po príchode hliadky MsP na miesto sa situácia ukľudnila a prípad je v štádiu riešenia.

 

Dňa 10.8.2015 o 13,40 hod. MsP zistila , že na Nám. sv. Trojice 30 - ročná M.S. z Trnavy budí verejné pohoršenie. Menovaná bola  vyriešená napomenutím.

 

Dňa 10.8.2015 o 19,40 hod. MsP zistila , že na ul. Nešporovej  29 - ročná A.S. zo Šale, 57 - ročný J.S. zo Šale, 51 - ročný R. Sz t. č. bez ulice a 41 - ročná M.M. t. č. bez ulice požívajú alkoholické nápoje na zakázanom mieste. Menovaní boli  vyriešení napomenutím.

 

Dňa 10.8.2015 o 21,40 hod.  bolo na MsP nahlásené , že na ul. Nitrianskej 49 - ročný L.Z. zo Šale budí verejné pohoršenie. Menovaný bol  vyriešený napomenutím.

 

Dňa 11.8.2015 o 00,45 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Hlavnej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 18- ročný M.D. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 11.8.2015 o 02,00 hod.  MsP kamerovým systémom zistila  , že na ul. Hlavnej 27 - ročný M.O. zo Šale v podnapitom stave budí verejné pohoršenie. Menovaný bol  z miesta vykázaný a vyriešený napomenutím.

 

Dňa 11.8.2015 o 11,25 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hornej  45 - ročný J.B. zo Šale a 25 - ročný L.K t. č. bez ulice požívajú alkoholické nápoje na zakázanom mieste. Menovaní boli  vyriešení napomenutím.

 

Dňa 11.8.2015 o 13,35 hod.  MsP zistila  , že na Nám. sv. Trojice 52 - ročný M.Š. t. č. bez ulice v podnapitom stave budí verejné pohoršenie. Menovaný bol  z miesta vykázaný a vyriešený napomenutím.

 

Dňa 12.8.2015 o 11,15 hod. MsP zistila , že na ul. Nitrianskej  52 – ročný J.H. t. č. bez ulice budil verejné pohoršenie. Menovaný bol  vyriešený napomenutím.

 

Dňa 12.8.2015 o 14,35 hod. MsP zistila , že na ul. Okružnej  40 – ročný M.M. t. č. bez ulice v podnapitom stave budil verejné pohoršenie. Menovaný bol  vyriešený napomenutím.

 

Dňa 12.8.2015 o 14,45 hod. bolo na  MsP nahlásené , že na ul. Jazernej  30 - ročná M.S. z Trnavy mala nezhody s 15 - ročnou S.K. z Kajalu. Po príchode hliadky MsP na miesto sa situácia ukľudnila a prípad bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 12.8.2015 o 15,15 hod. MsP zistila , že na ul. Okružnej  41 – ročná M.M. t. č. bez ulice v podnapitom stave budila verejné pohoršenie. Menovaná bola  vyriešená napomenutím.

 

Dňa 12.8.2015 o 17,15 hod. MsP zistila , že na ul. Nešporovej  v areály školy 45 - ročný J.B. t. č. bez ulice, 61 - ročný I.K. t. č. bez ulice a 51 - ročný R. Sz t. č. bez ulice v podnapitom stave budili verejné pohoršenie. Menovaní boli  vyriešení napomenutím.

 

Dňa 12.8.2015 o 22,10 hod.  bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Dolnej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 17- ročný L.S. zo Šale a 15- ročný N.B. zo Šale. Po upozornení došlo k náprave a menovaní boli vyriešení napomenutím.

 

Dňa 12.8.2015 o 22,15 hod.  bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Dolnej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 24 - ročný M.K. zo Žihárca a 23- ročný T.S. zo Šale. Po upozornení došlo k náprave a menovaní boli vyriešení napomenutím.

 

Dňa 13.8.2015 o 15,15 hod. MsP zistila , že na ul. SNP  41 – ročná M.M. t. č. bez ulice v podnapitom stave budila verejné pohoršenie. Menovaná bola  vyriešená napomenutím.

 

Dňa 14.8.2015 o 01,57 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Narcisovej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 30- ročný J.Č. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 14.8.2015 o 14,00 hod. MsP zistila , že na ul. Nešporovej 53 - ročný J.H. t. č. bez ulice  požíva alkoholické nápoje na zakázanom mieste. Menovaný bol  vyriešený napomenutím.

 

Dňa 15.8.2015 o 03,25 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Narcisovej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 26- ročný Ľ.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 15.8.2015 o 11,50 hod. bolo na  MsP nahlásené , že na ul. M. R. Štefánika  19 - ročný P.B. z Tvrdošoviec, 18 - ročný M.M. zo  Šale a 19 - ročná J.I. zo Šale budili verejné pohoršenie. Menovaní boli  vyriešení napomenutím.

 

Dňa 15.8.2015 o 23,20 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu v medzihrádzových priestoroch. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 27- ročný T.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 16.8.2015 o 16,20 hod. bolo na  MsP nahlásené , že na ul. Kukučínovej  26 - ročná S.L. z Tešedíkova mala nezhody s 27 - ročným L.D. z Diakoviec. Po príchode hliadky MsP na miesto sa situácia ukľudnila a prípad bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 16.8.2015 o 16,50 hod. kamerovým systémom MsP zistila , že na ul. SNP  44 – ročná R.S. z Trnavy budila verejné pohoršenie. Menovaná bola  vyriešená napomenutím.

 

Dňa 17.8.2015 o 00,20 hod. MsP zistila rušenie nočného kľudu na ul. P. Pázmáňa. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 16- ročný R.D. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 17.8.2015 o 16,00 hod. bolo na  MsP nahlásené , že na ul. Nivy  38 - ročná Z.C. zo Šale mala nezhody s 27 - ročnou P.R. zo Šale. Po príchode hliadky MsP na miesto sa situácia ukľudnila a prípad bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 17.8.2015 o 20,00 hod. bolo na  MsP nahlásené , že na ul. Hollého  63 - ročný J.B. zo Šale z nedbanlivosti podpálil vo svojom byte matrace. Nakoľko neuposlúchol výzvu  hliadky MsP bola mu udelená pokuta 30 €.

 

Dňa 17.8.2015 o 22,10 hod. MsP zistila , že na ul. SNP 53 - ročný J.H. t. č. bez ulice v podnapitom stave budil verejné pohoršenie  . Menovaný bol  vyriešený napomenutím.

 

Dňa 19.8.2015 o 10,20 hod. MsP zistila , že na ul. SNP  51 - ročný M.S. z Nových Zámkov, 58 - ročný M.H. zo Šale, 51 - ročný R. Sz t. č. bez ulice a 41 - ročná M.M. t. č. bez ulice budia v podnapitom stave verejné pohoršenie. Menovaní boli  vyriešení napomenutím.

 

Dňa 19.8.2015 o 11,20 hod.  bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hlavnej 41 - ročný I.G. t. č. bez ulice v podnapitom stave budí verejné pohoršenie  . Menovaný bol  vyriešený napomenutím.

 

Dňa 19.8.2015 o 21,00 hod. MsP zistila , že na ul. SNP  58 - ročný M.H. zo Šale, 51 - ročný R. Sz t. č. bez ulice budia verejné pohoršenie. Menovaní boli  z miesta vykázaní a vyriešení napomenutím.

 

Dňa 20.8.2015 o 20,55 hod. bolo na  MsP nahlásené , že na ul. Hollého  63 - ročná A.S. zo Šale budí verejné pohoršenie. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

 

Dňa 20.8.2015 o 23,40 hod. bolo na  MsP nahlásené , že na ul. Kukučínovej  25 - ročná R.K. z Málinca ruší nočný kľud. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

 

Dňa 21.8.2015 o 10,20 hod. MsP zistila , že na ul. SNP  52 - ročný Ľ.K. t. č. bez ulice budí verejné pohoršenie. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 21.8.2015 o 13,15 hod. MsP zistila , že na ul. SNP  51 - ročný M.S. z Nových Zámkov v podnapitom stave budí verejné pohoršenie. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 22.8.2015 o 00,00 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Fr. Kráľa  22 - ročný M.M. zo Šale v podnapitom stave budí verejné pohoršenie. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 22.8.2015 o 15,20 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. P. J. Šafárika sa nachádza túlavý pes.  Hliadka MsP zistila , že majiteľom je 75 - ročný L.L. zo Šale. Menovaný bol vyriešený blokovou pokutou 10 €.

 

Dňa 22.8.2015 o 17,15 hod. MsP zistila , že na ul. P. Pázmáňa 43 - ročný A.C. z Hornej Kráľovej  budí verejné pohoršenie. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 23.8.2015 o 09,45 hod. MsP zistila , že na ul. Lúčnej 43 - ročná R.S. t. č. bez ulice obťažuje okoloidúcich na parkovisku. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

 

Dňa 23.8.2015 o 16,45 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Brezovej sa nachádza túlavý pes.  Hliadka MsP zistila , že majiteľom je 67 - ročný J.I. zo Šale. Menovaný bol vyriešený blokovou pokutou 10 €.

 

Dňa 24.8.2015 o 02,10 hod.  MsP zistila rušenie nočného kľudu na ul. Hollého. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal  22- ročný M.I. zo Šale. Po upozornení došlo k náprave a menovaní boli vyriešení napomenutím.

 

Dňa 25.8.2015 o 10,00 hod. bolo zistené kamerovým systémom MsP , že na ul. SNP 30 - ročná M.S. z Trnavy obťažuje okoloidúcich na parkovisku. Menovaná bola vyriešená napomenutím.

 

Dňa 25.8.2015 o 11,35 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hollého  17 - ročný L.S. t. č. bez ulice a 24 - ročný M.H.  t. č. bez ulice budia verejné pohoršenie. Menovaní boli  vyriešení napomenutím.

 

Dňa 27.8.2015 o 01,40 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Novomeského. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťala  44- ročná I.P. zo Šale. Po upozornení došlo k náprave a menovaná bola vyriešená napomenutím.

 

Dňa 27.8.2015 o 01,50 hod.  MsP zistila , že v cintoríne na ul. Hlavnej sa pohyboval  22- ročný J.T. zo Šale, ktorý poškodil drevenú lištu na dome smútku. Menovaný bol vyriešený blokovou pokutou 15 €.

 

Dňa 27.8.2015 o 03,20 hod. MsP zistila , že na ul. SNP 43 - ročný A.C. z Hornej Kráľovej  a 52 – ročný M.S. z Nových Zámkov budia verejné pohoršenie. Menovaní boli vyriešení napomenutím.

 

Dňa 27.8.2015 o 20,50 hod. bola na MsP nahlásená drobná krádež na ul. Lúčnej. Hliadka na mieste zistila, že priestupku sa dopustil  29 - ročný  P.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 15 €.

 

Dňa 28.8.2015 o 23,05 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Jazernej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 31- ročný T.K. zo Šale. Po upozornení došlo k náprave a menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 29.8.2015 o 01,20 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na pláži. Hliadka na mieste zistila, že za rušenie hlasnou hudbou je zodpovedný   27- ročný  T.T. zo Šale. Po upozornení došlo k náprave a menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 29.8.2015 o 02,35 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Lúčnej 26 - ročný D.G. z Močenku budí verejné pohoršenie. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 29.8.2015 o 02,50 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Budovateľskej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťali  40- ročný M.K. zo Šale a 18- ročný M.T. zo Šale. Po upozornení došlo k náprave a menovaní boli vyriešení napomenutím.

 

Dňa 30.8.2015 o 02,10 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Jazernej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 46- ročný R.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 30.8.2015 o 23,30 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Jelšovej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 47- ročný S.P. zo Šale. Menovaný hudbu stíšil a hliadkou  bol vyriešený napomenutím.

 

Dňa 31.8.2015 o 16,05 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené , že na ul. SNP 52 - ročný M.Š. t. č. bez ulice spí v autobusovej zastávke. Menovaný bol z miesta vykázaný a vyriešený napomenutím.

 

Dňa 31.8.2015 o 23,15 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Hlavnej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťala 20- ročná N.K. zo Šale. Menovaná bola hliadkou  vyriešená napomenutím.

 

Dňa 31.8.2015 o 23,30 hod. bolo na MsP nahlásené rušenie nočného kľudu na ul. Slnečnej. Hliadka na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťal 19- ročný A.J. z Močenku. Menovaný  bol vyriešený napomenutím.

 

por. Ján Komjáthy, ved. odd.štat. a evidencie


Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Vonkajšie rolety alebo žalúzie? Čo vám a vašim oknám sadne viac?

Publikované Sala Online, 26.05.2022 - 10:09Vonkajšie rolety alebo žalúzie? Čo vám a vašim oknám sadne viac?

Ako zástenu na ochranu súkromia na okno si môžete vybrať medzi roletami do exteriéru a žalúziami, ktoré sa inštalujú do interiéru....

Ďalší podvod v mene pošty, za predaj nedoručených zásielok vraj pošta organizuje humanitárnu pomoc

Publikované Sala Online, 23.05.2022 - 18:48

Slovenská pošta upozorňuje na ďalší podvod, ktorý ľudí nabáda za symbolické 2 eurá kúpiť náhodne vybranú nedoručenú zásielku.   Podvodníci sa tvária, že t...

Podľa polície primitívnosť podvodníkov nemá konca

Publikované Sala Online, 18.05.2022 - 18:26

„Primitívnosť podvodníkov nemá konca. Vyzývame seniorov, aby si dávali pozor na takéto telefonáty a aby sa nedali oklamať“. Uviedla nitrianska polícia na s...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

Kúpacia sezóna 2022: čo sa oplatí vedieť o kvalite vody na kúpanie a o bezpečnom kúpaní sa

Publikované Sala Online, 23.06.2022 - 20:10Kúpacia sezóna 2022: čo sa oplatí vedieť o kvalite vody na kúpanie a o bezpečnom kúpaní sa

Za kúpaciu sezónu je na Slovensku vo všeobecnosti považované obdobie od 15. júna do 15.  septembra, kedy sa očakáva najv...

Nepremeškajte zápisy do základnej umeleckej školy

Publikované Sala Online, 29.05.2022 - 20:32

Objavili ste u Vášho dieťaťa umelecké vlohy a radi by ste ich tanečné, výtvarné, hudobné č...

Konečne 6 dobrých tipov pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom

Publikované Sala Online, 26.05.2022 - 10:13

Poznáte to? Po už aj tak stresujúcom dni v práci plánujete rýchly výlet do supermarketu, pretože ste...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Polícia upozorňuje vodičov, aby v teple nezabúdali deti a zvieratá v aute

Publikované Sala Online, 23.06.2022 - 20:32Polícia upozorňuje vodičov, aby v teple nezabúdali deti a zvieratá v aute

Ak rodičia zabudnú dieťa v rozpálenom aute, môže to mať fatálne následky. Upozornila na to primárka oddelenia anestéziológie a int...

V Trnovci nad Váhom predstavia aj knihu Eduarda Kukana

Publikované Sala Online, 13.06.2022 - 18:36

Koncom týždňa sa budú v Trnovci nad Váhom konať Dni obce. Program sa bude konať v dňoch 17...

Ako na zvukovú izoláciu bez profesionálnych materiálov?

Publikované Sala Online, 26.05.2022 - 10:11

Náš každodenný život charakterizuje hluk a rušivé zvuky. Najhoršie na tom je, že akokoľvek by sme ch...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Čo považujete za najväčší nedostatok predstaničného priestoru?