Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Spravodajstvo

Zo štatistiky mestskej polície

Publikované Sala Online, 02.07.2020 - 16:09

Zo štatistiky mestskej polície

Prinášame vám prehľad prípadov, ktoré mestská polícia v Šali riešila za mesiac jún 2020.
 
Zdroj: Mestská polícia Šaľa                                
 
Mestská polícia v Šali riešila v období od 1. do 30. júna 2020 spolu 425 priestupkov. Udelených bolo 85 blokových pokút v celkovej sume 913,- EUR.
 
Zvyčajne býva najviac priestupkov zaznamenaných v oblasti porušovania zákona o cestnej premávke, a inak tomu nebolo ani v júni. V tejto oblasti bolo evidovaných 160 priestupkov.
 
V štatistike dominujú aj priestupky v oblasti verejného poriadku. Rušenie nočného pokoja, vzbudenie verejného pohoršenia či znečistenie verejného priestranstva zaznamenali hliadky mestskej polície v 62 prípadoch.
 
Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prípadne nerešpektovaním príslušných všeobecne záväzných nariadení v tejto oblasti, prispeli do štatistiky mestskej polície v júni piatimi priestupkami.
 
Priestupok proti majetku spáchali štyria občania. V oblasti občianskeho spolunažívania zasahovali policajti osemkrát. Všeobecne záväzné nariadenia mesta boli porušené 44-krát.
 
 Štatistika mestskej polície ďalej uvádza, že 142 zásahov bolo zaradených pod „iné prípady“ a „iné zásahy“.
 
Štatistika prípadov MsP za mesiac jún 2020
 
 
Dňa 1.6.2020 o 00,12 hod. MsP zistila, že  na ul. Nitrianskej leží na lavičke v podnapitom stave 37 – ročný T.V. z Cabaj Čápora. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 1.6.2020 o 03,48 hod. MsP zistila, že  na Pribinovom námestí leží na lavičke v podnapitom stave 37 – ročný T.V. z Cabaj Čápora. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 1.6.2020 o 16,02 hod. MsP zistila, že na ul. Okružnej   požívajú  alkoholické nápoje 58 - ročný T.F. t.č. bez ulice, 30 - ročný L.K. t.č. bez ulice a 34 - ročný A.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 1.6.2020 o 23,19 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej  neznáma osoba poškodila vchodové dvere. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 34 – ročného R.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.6.2020 o 01,31 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 23 – ročného M.Š zo Šale.Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.6.2020 o 09,21 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 29 – ročná J.K. zo Žihárca. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 2.6.2020 o 13.00 hod. MsP zistila, že  na ul. SNP leží na zemi v podnapitom stave 47 -ročný A.C. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.6.2020 o 17,19 hod. MsP zistila, že  na ul. Dolnej je pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila majiteľa 73 – ročnú J.Sz. z Bratislavy. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 3.6.2020 o 08,04 hod. MsP zistila, že na ul. SNP  požívajú  alkoholické nápoje 53 - ročný F.K. t.č. bez ulice a 44 – ročný Š.B. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 3.6.2020 o 15,04 hod. MsP zistila, že  na ul. Hlavnej je pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila majiteľa 50 – ročného J.F. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 4.6.2020 o 09.06 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 31 – ročná N.B. z Dunajskej Stredy. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 4.6.2020 o 14,14 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 31 – ročná N.B. z Dunajskej Stredy. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 4.6.2020 o 15,01 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 29 – ročná J.K. zo Žihárca. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 4.6.2020 o 21,35 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Javorovej je pes bez majiteľa. Hliadka MsP psa odchytila a  zistila, že pes patrí 50– ročnému Š.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 5.6.2020 o 05,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kukučínovej je zrazená srnka. Hliadka MsP na miesto privolala hospodára poľovníckeho združenia, ktorý srnku odstránil.
 
Dňa 5.6.2020 o 06,30 hod. MsP zistila, že  na Okružnej  požíva alkoholické nápoje 59 -ročný I.V. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 5.6.2020 o 13,56 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. P.Pázmáňa spadla neznáma osoba a udrela si hlavu. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 62 – ročnú M.K. zo Šale, ktorá mala zdravotné problémy. Menovanej bola privolaná RZP, ktorá ju odviezla do NsP Galanta.
 
Dňa 5.6.2020 o 21,10 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. kpt. Jaroša je pes bez majiteľa. Hliadka MsP psa odchytila a  zistila, že pes patrí 33– ročnému P.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 5.6.2020 o 22,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Slnečnej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 18 – ročného D.V zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.6.2020 o 14,26 hod. bolo na MsP nahlásené, že na cestnom moste sa  neznáma osoba správa podozrivo. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 42 – ročného M.T. zo Šale , ktorý chcel spáchať samovraždu. Menovaný bol zadržaný a bola privolaná hliadka OO PZ a  RZP, ktorá ho odviezla do NsP Galanta.
 
Dňa 6.6.2020 o 16,57 hod. MsP zistila, že  na ul. Okružnej  požíva alkoholické nápoje 34 -ročný A.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.6.2020 o 23,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej  neznáme osoby rušia nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 24 – ročného M.H z Pribyliny a 26 – ročného L.P z Pribyliny. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 7.6.2020 o 00,13 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. ČSLA  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 62 – ročného G.S t.č.bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.6.2020 o 00,13 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. ČSLA  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 76 – ročnú M.T zo Selíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 7.6.2020 o 21,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej sa nemiestne správa neznáma osoba . Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 23 – ročného N.B. z Trnovce nad Váhom. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.6.2020 o 14,41 hod. MsP zistila, že  na ul. Hornej spí pod stromom 51 -ročný J.Cs. z Diakoviec. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 9.6.2020 o 00,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. ČSLA  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 17 – ročnú L.V z Horného Jatova. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 9.6.2020 o 03,50 hod. MsP zistila, že  na ul. Školskej spí na lavičke 34 -ročný A.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 9.6.2020 o 10,52 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. P.J.Šafárika sú psy bez majiteľa. Hliadka MsP psov odchytila a  zistila, že psy patria 35– ročnému R.G. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 9.6.2020 o 11,09 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 29 – ročná J.K. zo Žihárca. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 9.6.2020 o 17,08 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Mostovej  leží na zemi neznáma osoba . Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 62 – ročného L.B. zo Šale. Menovaný bol
vyriešený napomenutím.
 
Dňa 10.6.2020 o 10,40 hod. MsP zistila, že  na ul. Vlčanskej spí na lavičke 31 -ročný A.P. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 10.6.2020 o 10,50 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP  požíva alkoholické nápoje 47 - ročný A.C. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 10.6.2020 o 13,45 hod. MsP zistila, že na ul. SNP  požívajú  alkoholické nápoje 53 - ročný Š.B. z Palárikova a 52 - ročný L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 10.6.2020 o 18,00 hod. MsP zistila , že  na ul. Kúpeľnej je pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila majiteľa 45 – ročného B.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 11.6.2020 o 13,05 hod. MsP zistila , že  na ul. Nemocničnej spí na zemi 36 -ročný J.P. z Močenku. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 11.6.2020 o 22,43 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Dostihovej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 23 – ročného K.K zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 11.6.2020 o 22,43 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Dostihovej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 23 – ročného K.R. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 12.6.2020 o 10,33 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 31 – ročná N.B. z Dunajskej Stredy. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 13.6.2020 o 00,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kukučínovej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 44 – ročnú J.G zo Šale. Menovaná bola vyriešená pokutou 10 €.
 
Dňa 13.6.2020 o 19,10 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Lúčnej dochádza k nezhodám. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 18 – ročnú N.L. z Hurbanova , ktorá mala nezhody s 35 – ročným S.L. z Bánova. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.6.2020 o 23,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Jazernej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 52 – ročnú B.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 14.6.2020 o 03,15 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 31 – ročného M.K zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 14.6.2020 o 16,17 hod. MsP zistila, že na ul. Partizánskej  požívajú  alkoholické nápoje 34 - ročný A.K. zo Šale a 30 - ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 15.6.2020 o 01,32 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 23 – ročného M.V. z Trnovca nad Váhom. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.6.2020 o 07,00 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Diakovskej je pes bez majiteľa. Hliadka MsP psa odchytila a  zistila , že pes patrí 62– ročnému L.K. z Diakoviec. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.6.2020 o 11,35 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním neznáma osoba. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 29 – ročnú J.K. zo Žihárca. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 16.6.2020 o 07,45 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianska sa nemiestne správa neznáma osoba. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 39 – ročného S.J. zo Šale, ktorý bol v podnapitom stave. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.6.2020 o 00,14 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 29 – ročného P.S zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.6.2020 o 06,55 hod. bolo nahlásené na  MsP , že  na ul. Hollého leží na zemi v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 49 – ročnú R.S. t.č. bez ulice. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 17.6.2020 o 22,18 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hollého  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 37 – ročnú L.L. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 18.6.2020 o 00,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 23 – ročného A.C. z Hornej Kráľovej. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 18.6.2020 o 07,34 hod. MsP zistila, že  na ul. Nitrianskej  fajčí v autobusovej zastávke 27 - ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 18.5.2020 o 10,59 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. 8.mája dochádza k nezhodám. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jednalo o 22 – ročnú B.H. zo Šale a 27 – ročného E.H. t.č. bez ulice ktorý mali  medzi sebou nezhody. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 18.6.2020 o 14,04 hod. MsP zistila, že  na ul. Budovateľskej založil nepovolenú skládku 31 -ročný V.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €.
 
Dňa 19.6.2020 o 10,00 hod. MsP zistila , že  na ul. Okružnej je pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila majiteľa 40 – ročného Z.V. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.6.2020 o 12,05 hod. bolo na  MsP nahlásené , že  na ul. Nešporovej sa nemiestne správa neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 52 -ročného L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.6.2020 o 20,15 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. Jánošíkovej je pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila majiteľa 49 – ročnú H.M. z Trnovca nad Váhom. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 19.6.2020 o 22,46 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila,  že sa jedná o 17 – ročného T.K. z Borinky. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.6.2020 o 23,34 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Štúrovej  požívajú  alkoholické nápoje neznáme osoby. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 53 – ročného F.K. t.č. bez ulice a 30 - ročného L.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 20.6.2020 o 00,11 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kráľovskej sa dobíja do bytu  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 46 – ročnú Z.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 20.6.2020 o 08,31 hod. MsP zistila , že  na ul. Okružnej  požíva alkoholické nápoje 47 - ročný A.C. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.6.2020 o 09,03 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 32 – ročná M.M. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 20.6.2020 o 11,01 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 31 – ročná N.B. zo Žihárca. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 20.6.2020 o 13,45 hod. bolo nahlásené na  MsP , že  na ul. SNP leží na zemi v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 39 – ročného S.J. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.6.2020 o 20,15 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Jazernej dochádza k nezhodám. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 34 – ročnú P.L. zo Šale , ktorá mala nezhody s 34 – ročnou K.P. t.č. bez ulice. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 20.6.2020 o 22,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Rímskej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 43 – ročnú M.R. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 21.6.2020 o 01,55 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Rímskej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 43 – ročnú M.R. zo Šale. Menovaná bola vyriešená pokutou 10 €.
 
Dňa 21.6.2020 o 04,10 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Hlavnej dochádza k nezhodám. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 33 – ročného J.Š. zo Šale , ktorý mal nezhody s 19 – ročným A.H. zo Šoporne. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 21.6.2020 o 08,48 hod. MsP zistila , že  na ul. Kúpeľnej spí na lavičke 17 -ročný R.S. zo Šale. Nakoľko bol menovaný v pátraní bola vyrozumená hliadka OO PZ Šaľa.
 
Dňa 21.6.2020 o 11,16 hod. MsP zistila, že na ul. Staničnej sa nemiestne správajú 34 - ročný A.K. zo Šale a 53 - ročný F.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 21.6.2020 o 14,41 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 29 – ročná J.K. zo Žihárca. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 22.6.2020 o 00,15 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 23 – ročného D.F. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 22.6.2020 o 16,09 hod. bolo nahlásené na  MsP , že  na ul. Hlavnej leží na zemi v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 32 – ročného A.P. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 22.6.2020 o 16,14 hod. MsP zistila , že  na ul. Partizánskej  požíva alkoholické nápoje 47 - ročná Z.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 22.6.2020 o 18,31 hod. bolo nahlásené na  MsP , že  na ul. Hollého leží na zemi v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 28 – ročného M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 23.6.2020 o 11,05 hod. MsP zistila, že na ul. Okružnej  požívajú  alkoholické nápoje 30 - ročný L.K. t.č. bez ulice, 34 - ročný A.K. zo Šale a 37 - ročný P.Z. z Partizánskeho. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 23.6.2020 o 13,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P.J.Šafárika  požíva  alkoholické nápoje neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 67 – ročného J.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 33 €.
 
Dňa 23.6.2020 o 19,43 hod. MsP zistila, že  na ul. Slnečnej založila nepovolenú skládku 43 -ročná A.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 25.6.2020 o 13,49 hod. MsP zistila, že  na ul. Partizánskej ležal na zemi v podnapitom stave 32 - ročný A.P. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 25.6.2020 o 17,45 hod. MsP zistila , že  na ul. Hollého  požíva alkoholické nápoje 32 - ročný M.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.6.2020 o 01,29 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Novomeského  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 19 – ročného P.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.6.2020 o 17,57 hod.  bolo na MsP nahlásené, že na Nám. sv. Trojice  požívajú  alkoholické nápoje neznáme osoby.  Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 53 - ročného F.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 27.6.2020 o 13,44 hod. MsP zistila, že na ul. Jesenského obťažuje okoloidúcich 34 – ročný Z.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 27.6.2020 o 20,08 hod. MsP zistila, že  na ul. Komenského  požíva alkoholické nápoje 34 - ročný A.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 27.6.2020 o 23,31 hod. MsP zistila, že na ul. M.R.Štefánika  požívajú  alkoholické nápoje 27 - ročný D.U. zo Šale, 33 - ročná B.M. z Černíka a 32 - ročný L.T. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 27.6.2020 o 23,50 hod. bolo nahlásené na  MsP, že  na ul. Novomeského leží na zemi v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 49 – ročného D.H. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.6.2020 o 01,21 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Jesenského  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 45 – ročnú A.A. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 28.6.2020 o 08,28 hod. MsP zistila, že  na ul. Hlavnej spí na lavičke 32 -ročný A.P.t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.6.2020 o 10,03 hod. MsP zistila, že na ul. SNP  požívajú  alkoholické nápoje 30 - ročný L.K. t.č. bez ulice a 58 - ročný T.F. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 28.6.2020 o 18,01 hod. bolo nahlásené na  MsP, že  na ul. Vlčanskej leží na zemi v podnapitom stave neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 58 – ročného T.F. t.č bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 29.6.2020 o 17,55 hod. MsP zistila, že na ul. Feketeházyho  požívajú  alkoholické nápoje 51 - ročný J.Sz. zo Žirian a 55 - ročný V.M. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 29.6.2020 o 18,03. MsP zistila, že na ul. SNP  požívajú  alkoholické nápoje 58 - ročný T.F. t.č. bez ulice, 34 - ročný A.K. zo Šale, 30 - ročný L.K. t.č. bez ulice, 54 - ročný F.K. t.č. bez ulice, 59 - ročný I.V. t.č. bez ulice a 47 - ročná Z.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 29.6.2020 o 22,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hollého  neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 27 – ročného D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 30.6.2020 o 11,30 hod. MsP zistila, že na ul. Mostovej  požívajú  alkoholické nápoje 30 - ročný L.K. t.č. bez ulice, 34 - ročný A.K. zo Šale a 53 - ročný F.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 30.6.2020 o 14,12 hod. MsP zistila , že  na ul. P. Pázmáňa leží v tráve v podnapitom stave 62 -ročný L.B. zo Šale. Menovanému bola privolaná RZP, nakoľko mal zranenia hlavy bol prevezený do NsP Galanta.
 
Dňa 30.6.2020 o 19,53 hod. MsP zistila, že  na Nám. sv. Trojice  požíva alkoholické nápoje 59 - ročný I.V. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
 
 
 
    

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Nitru čakajú viaceré dopravné obmedzenia

Publikované Sala Online, 12.08.2020 - 19:57Nitru čakajú viaceré dopravné obmedzenia

Vodičov aj chodcov čakajú v centre Nitry v nasledujúcich týždňoch viaceré dopravné obmedzenia. Začnú sa 17. augusta a potrvajú až ...

Kliešťa treba vykývať pinzetou

Publikované Sala Online, 26.07.2020 - 14:42

Od začiatku roka na Slovensku zaznamenali už 83 ohlásených prípadov kliešťovej encefalitídy. Tiež 340 prípadov lymskej boreliózy.  Ide o najčastejšie ochor...

Rekonštrukčné práce na okružnej križovatke pod Zoborom v Nitre

Publikované Sala Online, 17.07.2020 - 13:49

Piatok podvečer začínajú rekonštrukčné práce na okružnej križovatke pod Zoborom v Nitre.   Rekonštrukčné práce sa začnú v piatok o 18.00 hodine  ...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

Potrebujete zabaviť najmenších členov rodiny? Prenajmite im skákací hrad

Publikované Sala Online, 17.07.2020 - 15:51Potrebujete zabaviť najmenších členov rodiny? Prenajmite im skákací hrad

Chystáte detskú oslavu či rodinnú párty, kde bude viac detí a potrebujete ich zabaviť? Skákacie hrady deti milujú a vybl...

Vyhrajte rodinné vstupenky na Vianočný festival pre deti a balík darčekov k tomu

Publikované Sala Online, 02.12.2019 - 09:53

Vianočný festival sa uskutoční 8. decembra v Dome kultúry v Šali. Začne o 15.00 hodin...

V lete treba dbať na správne uskladnenie potravín

Publikované Sala Online, 23.07.2019 - 19:17

V letnom horúcom počasí je podľa odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej B...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Deň narcisov špeciál

Publikované Sala Online, 06.08.2020 - 09:47Deň narcisov špeciál

Narcisy tento rok zakvitnú v lete. Deň narcisov, ktorý každoročne organizuje Liga proti rakovine je v tomto roku trochu ...

Rezort zdravotníctva vyzýva ľudí, aby išli darovať krv

Publikované Sala Online, 30.07.2020 - 20:39

Ministerstvo zdravotníctva sa pripája k výzve Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky na da...

Činnosť školských zariadení výchovného poradenstva sa môže obnoviť

Publikované Sala Online, 13.05.2020 - 20:42

Činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (centrá pedagogicko-psychologick...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií