Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Spravodajstvo

Zo štatistiky mestskej polície

Publikované Sala Online, 01.08.2019 - 10:12

Zo štatistiky mestskej polície

Prinášame vám prehľad prípadov, ktoré mestská polícia v Šali riešila za mesiac júl 2019.
 
Zdroj: Mestská polícia Šaľa                                
 
Mestská polícia v Šali riešila v období od 1. do 31. júla 2019 spolu 463 priestupkov. Udelených bolo 58 blokových pokút v celkovej sume 778,- EUR.
 
Zvyčajne býva najviac priestupkov zaznamenaných v oblasti porušovania zákona o cestnej premávke, a inak tomu nebolo ani v mesiaci júl. V tejto oblasti bolo evidovaných 156 priestupkov.
 
V štatistike dominujú aj priestupky v oblasti verejného poriadku. Rušenie nočného pokoja, vzbudenie verejného pohoršenia či znečistenie verejného priestranstva zaznamenali hliadky mestskej polície v 73 prípadoch.
 
Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prípadne nerešpektovaním príslušných všeobecne záväzných nariadení v tejto oblasti, prispeli do štatistiky mestskej polície v júli piatimi  priestupkami. Priestupok proti majetku spáchalo sedem obyvateľov Šale. V oblasti občianskeho spolunažívania zasahovali policajti 12-krát. Všeobecne záväzné nariadenia mesta boli porušené 54-krát.
 
Štatistika mestskej polície ďalej uvádza, že 156  zásahov bolo zaradených pod „iné prípady“.
 
Štatistika prípadov MsP Šaľa za mesiac júl 2019
 
 
Dňa 1.7.2019 o 05,30 hod. MsP zistila, že  na ul. Kráľovskej spí v autobusovej zastávke 48 – ročná R.S. t.č. bez ulice. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 1.7.2019 o 08,30 hod. MsP zistila , že  na Nám. sv. Trojice  požívajú alkoholické nápoje
30 - ročný A.P. t.č. bez ulice a 48 - ročný J.H. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 1.7.2019 o 08,30 hod. MsP zistila, že  na ul. SNP  požíva alkoholické nápoje 57 – ročný M.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 1.7.2019 o 12,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Partizánskej má nezhody 28 – ročný A.L. zo Šale s 34 – ročnou A.V. zo Šale. Po príchode hliadky MsP sa situácia ukľudnila a menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 1.7.2019 o 12,00 hod. MsP zistila , že  na ul. Hlavnej  požívajú alkoholické nápoje 46 – ročná Z.K. zo Šale, 52 - ročný F.K. t.č. bez ulice a 52 - ročný P.B. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 1.7.2019 o 17,00 hod. MsP zistila , že  na ul. Staničnej spí na tráve 46 – ročná Z.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 1.7.2019 o 23,14 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Slnečnej ruší nočný kľud neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že rušeniu sa dopúšťa 17 – ročný T.Š. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.7.2019 o 14,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP  neznáma osoba obťažuje okoloidúcich žobraním. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 28 – ročnú J.K. z Dunajskej Stredy. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 4.7.2019 o 10,15 hod. MsP zistila , že  na ul. Nešporovej  požívajú alkoholické nápoje
53 - ročný F.K. t.č. bez ulice, 33 – ročný A.K. zo Šale , 46 – ročná Z.K. zo Šale, 49 – ročný R.Sz. zo Šale , 52 – ročný Š.B. z Palárikova a 29 - ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 4.7.2019 o 10,31 hod. MsP zistila , že  na ul. Hlavnej spí na zastávke 41 – ročný L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 4.7.2019 o 11,40 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. Hlavnej  sa pohybuje pes  na voľno. Hliadka MsP upozornila majiteľa psa, ktorým bol 73 – ročný M.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 4.7.2019 o 12,35 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. SNP  mačiatko vbehlo pod osobné motorové vozidlo a schovalo sa na nápravu . Hliadka MsP mačiatko vybralo a odovzdalo do útulku pre mačky.
 
Dňa 5.7.2019 o 13,18 hod. MsP zistila , že  na ul. Feketeházyho spí na lavičke 30 – ročný A.P. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.7.2019 o 00,45 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nádražnej ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 17 – ročnú T.M. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 6.7.2019 o 02,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kukučínovej ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 22 – ročného U.K. zo Srbska. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.7.2019 o 03,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej leží na zemi neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 18 – ročného J. Gy. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.7.2019 o 15,39 hod. MsP zistila , že  na ul. 8. mája  požíva alkoholické nápoje 51 – ročný L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.7.2019 o 17,12 hod. MsP zistila , že  na ul. Hornej  požíva alkoholické nápoje 52 – ročný F.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.7.2019 o 05,53 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Okružnej ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 43 – ročného I.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.7.2019 o 14,15 hod. MsP zistila , že  na ul.Partizánskej  požívajú alkoholické nápoje
29 - ročný L.K. t.č. bez ulice a 36 - ročný P.Z. z  Partizánskeho. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 7.7.2019 o 21,06 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP leží na zemi 48 – ročný J.H. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.7.2019 o 10,30 hod. MsP zistila , že  na Nám. sv. Trojice  požíva alkoholické nápoje 64 – ročný T.V. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 9.7.2019 o 00,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Fr. Kráľa ruší nočný kľud neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že rušeniu sa dopúšťa 18 – ročný E.K. z Diakoviec. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 9.7.2019 o 15,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že  ul. Nezábudkovej sa pohybuje pes na voľno. Hliadka MsP zistila majiteľa psa, ktorým je 45 – ročná E. Sz.  zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 10.7.2019 o 19,05 hod. MsP zistila , že  na ul. Dlhoveskej leží na zemi v podnapitom stave 60 – ročný T.H. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 11.7.2019 o 09,57 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP  neznáma osoba obťažuje okoloidúcich žobraním. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 28 – ročnú J.K. z Dunajskej Stredy. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 12.7.2019 o 17,45 hod. MsP zistila , že  na ul. Dóžovej leží na zemi v podnapitom stave 62 – ročný I.P. z Hornej Kráľovej. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.7.2019 o 00,15 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Dóžovej  má 44 - ročná K.K. zo Šale nezhody so svojim bývalým manželom  46 – ročným M.K zo Šale . Menovaný bol vyriešený napomenutím .
 
Dňa 13.7.2019 o 02,20 hod. MsP zistila , že  na ul. Hollého  požívajú alkoholické nápoje
20 – ročný M.Sz. zo Šale a 21 – ročná J.K. z Trnovca nad Váhom. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 13.7.2019 o 04,00 hod. MsP zistila, že na ul. V.Šrobára  ruší nočný kľud 42 – ročný J.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
 
Dňa 13.7.2019 o 13,58 hod. MsP zistila , že  na ul. Dóžovej leží na zemi v podnapitom stave 62 – ročný I.P. z Hornej Kráľovej. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.7.2019 o 15,08 hod. MsP zistila, že na ul. Nešporovej požívajú alkoholické nápoje
49 – ročný R.Sz. zo Šale, 52 – ročný Š.B. z Palárikova a 48 – ročný J.H. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 13.7.2019 o 14,55 hod. RZP požiadala MsP o preverenie oznámenia, že na ul. SNP leží na zemi  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 75 – ročnú M.T. zo Selíc , ktorá bola  v podnapitom stave. Menovaná bola vyriešená napomenutím .
 
 Dňa 13.7.2019 o 17,49 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP  požíva alkoholické nápoje 57 – ročný M.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.7.2019 o 00,30 hod. bolo zistené kamerovým systémom MsP, že na ul. Lúčnej neznáma osoba mužského pohlavia napadla fyzicky neznámu ženu. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa páchateľom je 31 – ročný M.Č. zo Šale a poškodená 23 – ročná D.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 33 €.
 
Dňa 14.6.2019 o 11,43 hod. MsP zistila, že na ul. SNP požívajú alkoholické nápoje 29 – ročný L.K. t.č. bez ulice, 57 – ročný M.K. t.č. bez ulice a 47 – ročný A.C. t.č bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 14.7.2019 o 11,58 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Novomeského sa túlajú psy. Hliadka MsP psov odchytila a následne zistila , že majiteľom je 43 - ročná E.N.H. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 15.7.2019 o 11,25 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Štúrovej  sa neznáma osoba dopustila drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 51 – ročnú E.O. zo Šale. Nakoľko sa jednalo o opakovanú krádež menovaná bola odovzdaná na OO PZ Šaľa.
 
Dňa 15.7.2019 o 13,14 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. Mostovej  sa pohybuje pes  na voľno. Hliadka MsP upozornila majiteľa psa, ktorým bol 62 – ročný V.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.7.2019 o 13,38 hod. MsP zistila , že  na ul. Váhovej  požívajú alkoholické nápoje
49 – ročný R.Sz. zo Šale a 51 - ročný L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 15.7.2019 o 19,56 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej vykrikuje neznáma osoba . Hliadka MsP na mieste  zistila , že sa jedná o 45 - ročného I.G. t.č bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.7.2019 o 09,00 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP  požíva alkoholické nápoje 57 – ročný M.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.7.2019 o 14,00 hod. MsP zistila , že  na ul. ČSLA  znečistil verejné priestranstvo 57 – ročný M.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.7.2019 o 14,11 hod. MsP zistila, že  na ul. Mostovej  má psa  na voľno 42 – ročná A.S. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 16.7.2019 o 18,05 hod. MsP zistila, že  na ul. 8. mája  má psa  na voľno 35 – ročná V.I. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
 
 
 
Dňa 16.7.2019 o 18,00 hod. MsP zistila , že  na ul. Fr. Kráľa  v priestoroch areály školy fajčí  
18 – ročná D.K. zo Šale a 19 - ročný P.Č. zo Šale požíva alkoholické nápoje. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 16.7.2019 o 18,33 hod. MsP zistila, že  na ul. Narcisovej  má psa  na voľno 51 – ročný P.P. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €.
 
Dňa 16.7.2019 o 20,32 hod. MsP zistila , že  na ul. Hollého leží na zemi v podnapitom stave 56 – ročný Ľ.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.7.2019 o 22,39 hod. MsP zistila , že  na ul. Hollého leží na zemi v podnapitom stave 56 – ročný Ľ.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.7.2019 o 23,56 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej leží na zemi neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 37 – ročného R.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.7.2019 o 09,10 hod. MsP zistila, že  na ul. Narcisovej  má psa  na voľno 55 – ročná E.F. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 17.7.2019 o 09,40 hod. MsP zistila , že  na ul. Komenského leží na zemi v podnapitom stave 65 – ročný I.D. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.7.2019 o 09,45 hod. MsP zistila, že  na ul. Dolnej  má psa  na voľno 66 – ročný J.P. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.7.2019 o 01,20 hod. MsP zistila, že  na ul. Hollého  má psa  na voľno 54 – ročná I.M. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 17.7.2019 o 10,30 hod. MsP zistila, že  na ul. Cintorínskej  má psa  na voľno 66 – ročný J.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.7.2019 o 22,59 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 22 – ročného R.Sz. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 18.7.2019 o 17,50 hod. MsP zistila , že  na ul. Školskej  požíva alkoholické nápoje 51 – ročný T.R. z Rumunska. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 18.7.2019 o 21,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Dóžovej vykrikuje neznáma osoba . Hliadka MsP na mieste  zistila , že sa jedná o 19 - ročnú P.P. zo Šale. Menovaná bola vyriešená pokutou 20 €.
 
Dňa 18.7.2019 o 21,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Dóžovej poškodila neznáma osoba auto. Hliadka MsP na mieste  zistila , že sa jedná o 15 - ročnú K.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená pokutou 15 €.
 
Dňa 19.7.2019 o 02,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Vlčanskej ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 32 – ročného I.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.7.2019 o 09,52 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP sa nemiestne správa 30 – ročná N.B. zo Žihárca. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 19.7.2019 o 13,13 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP  neznáma osoba obťažuje okoloidúcich žobraním. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 28 – ročnú J.K. z Dunajskej Stredy. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 19.7.2019 o 22,06 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Družstevnej leží na zemi neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 69 – ročného J.K. zo Šale, ktorý bol v podnapitom stave . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.7.2019 o 16,56 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Vlčanskej leží na zemi neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 46 – ročného Sz.F. t.č. bez ulice, ktorý bol v podnapitom stave . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.7.2019 o 19,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Slnečnej má nezhody 51 – ročná Ľ.K. zo Šale s 54 – ročným S.K. zo Šale. Po príchode hliadky MsP sa situácia ukľudnila a menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.7.2019 o 19,50 hod. MsP zistila , že  na ul. Vlčanskej leží na zemi v podnapitom stave 45 – ročný Sz.F. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.7.2019 o 23,40 hod. MsP zistila, že na ul. Narcisovej  ruší nočný kľud 29 – ročný L.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.7.2019 o 23,15 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Komenského ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 25 – ročného A.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 21.7.2019 o 02,25 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Trnoveckej ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 17 – ročného A.V. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 21.7.2019 o 05,35 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Fr.Kráľa leží na zemi neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 53 – ročného LzZ zo Šale, ktorý bol v podnapitom stave . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 21.7.2019 o 09,05 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP leží na zemi v podnapitom stave 57 – ročný M.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 21.7.2019 o 16,40 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej leží na zemi neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 27 – ročného M.K. zo Šale, ktorý bol v podnapitom stave . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 21.7.2019 o 17,09 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nešporovej ležia na zemi neznáme osoby. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 28 – ročného J.S. t.č. bez ulice a  42 – ročnú E.K. z Diakoviec ktorí boli v podnapitom stave . Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 21.7.2019 o 17,49 hod. MsP zistila, že na ul. Pázmáňa ležia na zemi 18 – ročného M.F. z Vlčian a  19 – ročný D.K. z Vlčian . Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 22.7.2019 o 02,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Družstevnej ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 36 – ročnú E.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 23.7.2019 o 13,32 hod. MsP zistila , že  na ul. Feketeházyho  požívajú alkoholické nápoje
45 – ročná M.M. t.č. bez ulice  a 53 - ročný F.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
 
Dňa 23.7.2019 o 15,17 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej leží na zemi neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 60 – ročného T.H. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 23.7.2019 o 16,17 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Jilemnického leží na zemi neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 26 – ročného D.U. zo Šale, ktorý bol v podnapitom stave. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.7.2019 o 12,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. Jarmočnej  sa pohybuje pes  na voľno. Hliadka odchytila a zistila majiteľa psa, ktorým bola 25 – ročná N.Š. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 24.7.2019 o 14,10 hod. MsP zistila , že  na Nám. sv. Trojice  požíva alkoholické nápoje 57 – ročný M.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.7.2019 o 14,30 hod. MsP zistila , že  na ul. Lúčnej   požívajú alkoholické nápoje 53 – ročný L.Z. zo Šale a 31 – ročný E.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 25.7.2019 o 09,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. 8. mája leží na zemi neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 36 – ročného F.R. z Diakoviec, ktorý bol v podnapitom stave . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 25.7.2019 o 10,00 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP   požívajú alkoholické nápoje 53 – ročný F.K. t.č. bez ulice a 46 – ročná Z.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 25.7.2019 o 15,50 hod. MsP zistila , že  na Nám. sv. Trojice  požíva alkoholické nápoje 57 – ročný M.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.7.2019 o 00,16 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Novomeského ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 21 – ročnú N.H. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 26.7.2019 o 08,47 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP  neznáma osoba obťažuje okoloidúcich žobraním. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 28 – ročnú J.K. z Dunajskej Stredy. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 26.7.2019 o 20,09 hod. MsP zistila , že  na ul. Školskej leží na zemi v podnapitom stave 45 – ročná M.M. t.č. bez ulice. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 26.7.2019 o 22,42 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kvetnej ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 51 – ročného F.P. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.7.2019 o 23,27 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kvetnej ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 51 – ročného F.P. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 20 €.
 
Dňa 27.7.2019 o 22,40 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Feketeházyho ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 38 – ročnú M.S. zo Selíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 28.7.2019 o 01,09 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Gorkého ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 31 – ročného M.V. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
 
Dňa 28.7.2019 o 04,04 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. Fr. Kráľa  sa pohybuje pes  na voľno. Hliadka odchytila a zistila majiteľa psa, ktorým bol 26 – ročný M.K. z Trnovca nad Váhom. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.7.2019 o 17,31 hod. MsP zistila, že na ul. Vajanského leží na zemi 40 – ročná E.R. t.č. bez ulice . Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 29.7.2019 o 01,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kukučínovej sa neznáme osoby dobíja do kontajnera na elektroodpad. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 30 – ročnú Ľ.R. zo Selíc a 30 – ročného Š.F. t.č.bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 29.7.2019 o 23,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že v Killíči ruší nočný kľud  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 18 – ročného F.T. z Killíča. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 30.7.2019 o 15,24 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Váhovej neznáma osoba obťažuje okoloidúcich žobraním. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 28 – ročnú J.K. z Dunajskej Stredy. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 30.7.2019 o 19,27 hod. MsP zistila, že na ul. Váhovej  47 – ročná M.B. z Cabaj Čápora rozhadzuje oblečenia na ulici . Menovaná poupratovala a bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 30.7.2019 o 19,52 hod. MsP zistila, že na ul. Staničnej leží na zemi 51 – ročný L.Ž. t.č. bez ulice . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
 
     por.Ján Komjáthy

vel.odd.štat. a evidencie

 
 
 

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Dobrá viditeľnosť je základom bezpečnosti na cestách

Publikované Sala Online, 14.11.2019 - 18:07Dobrá viditeľnosť je základom bezpečnosti na cestách

Dobrá viditeľnosť je základom bezpečnosti na cestách, preto nepodceňte dôkladné očistenie skiel od námrazy.   Jesenné počasie...

Dušičky sú aj príležitosťou pre zlodejov

Publikované Sala Online, 27.10.2019 - 16:06

Koniec budúceho týždňa bude patriť návštevám cintorínov. Katolícka cirkev  1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadvä...

Posvietia si na železničné priecestia

Publikované Sala Online, 20.10.2019 - 15:25

Ako už polícia viackrát avizovala, v záujme ochrany života a zdravia účastníkov cestnej premávky, nepoľaví v kontrolách. V najbližšom období...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

V lete treba dbať na správne uskladnenie potravín

Publikované Sala Online, 23.07.2019 - 19:17V lete treba dbať na správne uskladnenie potravín

V letnom horúcom počasí je podľa odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici veľmi dôležité skladov...

Poctivé veľkonočné pečenie s múkou Babičkina voľba

Publikované Sala Online, 17.04.2019 - 17:22

K Veľkej noci patrí rovnako ako k Vianociam celý rad tradičného pečiva, bez ktorého si ju nevieme pr...

Aj škôlkari triedia odpad

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 17:27

Nikdy nie je dosť skoro začať – zrejme v tomto duchu sa rozhodlo vedenie MŠ 8. mája zabezpečiť ...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Šaľa Maxi Festík 2019 privíta aj Smejka a Tanculienku. Vyhrajte rodinný balík vstupeniek

Publikované Sala Online, 03.06.2019 - 19:20Šaľa Maxi Festík 2019 privíta aj Smejka a Tanculienku. Vyhrajte rodinný balík vstupeniek

Okrem Smejka a Tanculienky  vystúpia na festíku ďalší obľúbení detskí interpreti – Hanička a Murko, Lolo a Piš...

Paľo Habera o horúcej novinke: Vznikla len tak - pre radosť!

Publikované Sala Online, 28.05.2019 - 18:14

Paľo Habera a skupina TEAM sa objavia pred letom na koncertnom turné pod názvom HABERA & TEAM 2019...

Vyhrajte dve vstupenky na divadelno – hudobnú komédiu Klimaktérium... a čo?

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 14:14

Jedna z najúspešnejších divadelných komédií Európy mieri do Šale. Divadlo komédie už v máji uvedie...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií