Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Spravodajstvo

Zo štatistiky mestskej polície

Publikované Sala Online, 02.04.2019 - 19:57

Zo štatistiky mestskej polície

Prinášame vám prehľad prípadov, ktoré mestská polícia v Šali riešila za mesiac marec 2019.
 
Zdroj: Mestská polícia Šaľa                                
 
Mestská polícia v Šali riešila v období od 1. do 31. marca 2019 spolu 429 priestupkov. Udelených bolo 71 blokových pokút v celkovej sume 780 eur.
 
Zvyčajne býva najviac priestupkov zaznamenaných v oblasti porušovania zákona o cestnej premávke, a inak tomu nebolo ani v mesiaci marec. V tejto oblasti bolo evidovaných 197 priestupkov. Všeobecne záväzné nariadenia mesta boli porušené 46-krát.
 
V štatistike dominujú aj priestupky v oblasti verejného poriadku. Priestupky ako rušenie nočného pokoja, vzbudenie verejného pohoršenia či znečistenie verejného priestranstva zaznamenali hliadky mestskej polície v 52 prípadoch.
 
Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prípadne nerešpektovaním príslušných všeobecne záväzných nariadení v tejto oblasti, prispeli do štatistiky mestskej polície v marci jedným priestupkom.  Priestupok proti majetku spáchali piati občania. V oblasti občianskeho spolunažívania zasahovali policajti päťkrát.
  
Štatistika mestskej polície ďalej uvádza, že 123 zásahov bolo zaradených pod „iné prípady“.
 
 
Štatistika prípadov MsP Šaľa za mesiac marec 2019
 
 
Dňa 1.3.2019 o 13,44 hod. MsP zistila, že  na ul. SNP rozhadzoval smeti 64 – ročný V.T. t.č. bez ulice. Menovaný neporiadok upratal a bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 1.3.2019 o 13,47 hod. MsP zistila, že  na ul. Murgaša požíva alkoholické nápoje 30 – ročný A.P. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.3.2019 o 09,20 hod. MsP zistila , že  na ul. Feketeházyho požíva alkoholické nápoje 29 – ročný M.H. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.3.2019 o 09,30 hod. MsP zistila , že  na ul. Bottovej leží na zemi  52 – ročný Š.G. z Moldavy nad Bodvou. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.3.2019 o 12,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. SNP obťažujú žobraním 56 – ročný M.K. t.č. bez ulice, 30 – ročná M.T. t.č. bez ulice a 37 –ročný J.V. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 2.3.2019 o 14,25 hod. MsP zistila, že  na ul. Dolnej sa pohybuje pes na voľno. Hliadka MsP upozornila majiteľa psa, ktorým bola 24 – ročná L.Ž. zo Slovenského Grobu. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 2.3.2019 o 14,50 hod. MsP zistila , že  na ul. Nešporovej požívajú alkoholické nápoje 31 – ročný J.V. z Trnovca nad Váhom a 36 – ročný B.Z. z Malých Belíc. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 2.3.2019 o 16,50 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP ležia na zemi v podnapitom stave 57 – ročný T.F. t.č. bez ulice a 29 – ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 2.3.2019 o 21,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP leží na zemi v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 51 – ročného L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.3.2019 o 21,57 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej leží vo vchode  v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 51 – ročného F.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.3.2019 o 01,45 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené , že na ul. SNP močí na verejnosti v podnapitom stave neznámy muž.  Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 32 - ročného P.O. zo Senca. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.3.2019 o 11,20 hod. MsP zistila, že  na ul. SNP požíva alkoholické nápoje 56 – ročný M.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.3.2019 o 14,50 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené, že na Nám.sv.Trojice v podnapitom stave obťažuje okoloidúcich neznámy muž.  Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 51 - ročného Š.G. z Moldavy nad Bodvou. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 4.3.2019 o 10,34 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. SNP obťažuje žobraním 27 –ročný J.S. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 4.3.2019 o 10,35 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. SNP požíva alkoholické nápoje  44 –ročný K.V. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 4.3.2019 o 10,39 hod. MsP zistila, že  na ul. Nešporovej sa pohybuje pes na voľno. Hliadka MsP upozornila majiteľa psa, ktorým bola 71 – ročná J.V. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 4.3.2019 o 21,09 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kukučínovej má nezhody 31 – ročný J.B. zo Srbska  zo 44 - ročnou A.J. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 4.3.2019 o 21,31 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Cintorínskej leží na chodbe v podnapitom stave muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 78 – ročného A.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 5.3.2019 o 07,24 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Okružnej má nezhody 24 – ročná A.S. zo Lovče s 31 - ročným  D.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.3.2019 o 18,55 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej leží na lavičke v podnapitom stave neznáma žena. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 28 – ročnú B.K. z Trstíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 9.3.2019 o 21,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. Hlavnej sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka MsP zistila majiteľa psa, ktorým je 26 – ročný J.W. z Bratislavy. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 9.3.2019 o 12,23 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej má nezhody 46 – ročná M.D. zo Šale s 47 - ročným  V.D. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 10.3.2019 o 15,11 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. SNP obťažuje žobraním 56 –ročný M.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.3.2019 o 09,27 hod. MsP zistila, že  ul. Mostovej vyberá veci z kontajnera 44 – ročný L.B. z Tešedíkova . Menovaný poupratal a bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.3.2019 o 13,47 hod. MsP zistila, že  na ul. Mostovej požíva alkoholické nápoje  29 –ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.3.2019 o 13,54 hod. MsP zistila, že na ul. Mostovej je založená skládka. Hliadka MsP zistila, že skládku založila 34 – ročná D.B. zo Šale. Menovaná skládku odstránila a bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 13.3.2019 o 14,40 hod. MsP zistila, že  na ul. Slnečnej sa pohybuje pes na voľno. Hliadka MsP upozornila majiteľku psa , ktorým bola  29 – ročná L.P. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 13.3.2019 o 16,45 hod. MsP zistila, že  na ul. Lúčnej predáva bez povolenia 29– ročný E.P. zo Senca . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.3.2019 o 05,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Jelšovej došlo k prepadnutiu . Hliadka MsP na mieste zistila , že prepad nahlásil 51 - ročný S.P. zo Šale . Prípad prevzalo OO PZ Šaľa.
 
Dňa 16.3.2019 o 09,57 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. Lúčnej sa pohybuje pes na voľno. Hliadka MsP upozornila majiteľku psa  42 – ročnú I.S. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 16.3.2019 o 09,58 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP požívajú alkoholické nápoje 30 – ročný A.P. t.č. bez ulice a 52 –ročný F.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
 
Dňa 16.3.2019 o 13,48 hod. MsP zistila, že  ul. Novomeského vyberá veci z kontajnera 22 – ročný M.P. z Močenku . Menovaný poupratal a bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.3.2019 o 14,02 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP požíva alkoholické nápoje 52 –ročný F.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.3.2019 o 16,34 hod. bolo na MsP nahlásené, že  ul. Pázmáňa leží  na zemi v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 45– ročného I.G. zo Šale . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.3.2019 o 00,27 hod. bolo na MsP nahlásené , že na Nám. sv. Juraja sa  neznámy muž v podnapitom stave nemiestne správal. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 17 - ročného J.Ď.  zo Šale . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.3.2019 o 00,32 hod. bolo na MsP nahlásené , že na Nám. sv. Juraja sa  neznámy muž v podnapitom stave nemiestne správal. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 16 - ročného A.V.  zo Šale . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.3.2019 o 15,42 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Budovateľskej  má nezhody 21 – ročný A.C. z Hornej Kráľovej  s 21 - ročným  T.B. zo Selíc. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 18.3.2019 o 16,50 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP obťažuje okoloidúcich žobraním 56 –ročný M.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.3.2019 o 14,50 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP požívajú alkoholické nápoje 51 – ročný L.Ž. t.č. bez ulice a 46 –ročný A.C. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 20.3.2019 o 09,52 hod. MsP zistila , že  na ul. Nitrianskej založila skládku 27 – ročná M.H. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 20.3.2019 o 10,13 hod. MsP zistila , že  na ul. Nitrianskej venčí psa bez vôdzky 61 –ročná J.Č. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 20.3.2019 o 11,04 hod. MsP zistila , že  na ul. Mostovej neoprávnene zabrali priestranstvo   43 – ročný J.P.t.č. bez ulice, 54 –ročná E.B. z Močenku, 51 –ročná I.N. zo Želiezoviec, 61 – ročný G.S. t.č. bez ulice a 66 – ročný L.V. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 22.3.2019 o 14,03 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP požíva alkoholické nápoje 51 –ročný L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 22.3.2019 o 19,45 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej má nezhody 24 – ročná H.H. zo Šale s 45 - ročným  I.G. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 23.3.2019 o 10,25 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP požíva alkoholické nápoje 56 –ročný M.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 23.3.2019 o 17,18 hod. MsP zistila , že  na ul. Feketeházyho  požíva alkoholické nápoje 62 –ročný F.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.3.2019 o 08,50 hod. MsP zistila , že  na ul. Dolnej močí na verejnosti 30 –ročný A.P. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.3.2019 o 09,07 hod. MsP zistila , že  na ul. Dolnej  požíva alkoholické nápoje 62 –ročný F.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
 
Dňa 24.3.2019 o 17,44 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP  požívajú  alkoholické nápoje 51 –ročný L.Ž. t.č. bez ulice, 29 –ročný L.K. t.č. bez ulice, 48 –ročný J.H. t.č. bez ulice, 58 –ročný T.F. zo Šale a 48 –ročný R.Sz. zo Šale  . Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 24.3.2019 o 19,17 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP spí v podnapitom stave v zastávke  51 –ročný L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.3.2019 o 09,45 hod. MsP zistila , že  na ul. Staničnej  spí v podnapitom stave v zastávke  38 –ročný J.V. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.3.2019 o19,10 hod. kamerovým systémom MsP bolo zistené , že  na ul. Školskej neznáma žena trhá z kríkov  kvety. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 91 –ročnú Ľ.H. zo Šale. Menovanej bolo vysvetlené , že to sa nemôže robiť , nakoľko sa tým dopúšťa priestupku.
 
Dňa 26.3.2019 o 17,10 hod. bolo na MsP nahlásené , že  na ul. Partizánskej sa pohybuje pes na voľno. Hliadka MsP upozornila majiteľku  psa  34 – ročnú S.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 27.3.2019 o 00,07 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hollého neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 29 - ročnú Ľ.R.  zo Selíc, ktorá sa pokúšala dostať do kontajneru s elektroodpadom . Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 27.3.2019 o 11,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Fr. Kráľa leží na zemi v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 40 – ročného J.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 27.3.2019 o11,45 hod. kamerovým systémom MsP bolo zistené , že  na ul. Školskej neznáma osoba leží na lavičke. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 48 –ročnú L.S. t.č. bez ulice, ktorá bola v podnapitom stave. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 27.3.2019 o 23,05 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Nitrianska sa neznáma osoba pokúša dostať do kontajneru s elektroodpadom. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 63 - ročného L.H.  zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.3.2019 o 11,45 hod. MsP zistila , že  na ul. Hollého  leží v podnapitom stave 53 –ročný S.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.3.2019 o 13,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Nám. sv. Trojice leží na zemi v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 52 – ročného F.K. t.č bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.3.2019 o 13,17 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka MsP psa odchytila a odovzdala majiteľovi , ktorým bol 21 – ročný M.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €.
 
Dňa 28.3.2019 o 13,55 hod. MsP zistila , že  na Nám. sv. Trojice požívajú alkoholické nápoje 52 –ročný F.K. t.č. bez ulice a 51 –ročný L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 29.3.2019 o 03,04 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej leží na zemi v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 40 – ročného J.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 29.3.2019 o 12,51 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Nám. sv. Trojice sa nemiestne správa v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 52 – ročného F.K. t.č bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 29.3.2019 o 12,52 hod. MsP zistila , že  na Nám. sv. Trojice požíva alkoholické nápoje 45 – ročná Z.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 29.3.2019 o 18,14 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Brezovej leží na zemi v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 30 – ročného A.P. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 29.3.2019 o 23,24 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Rímskej neznáma osoba ruší nočný kľud. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 18 – ročného M.K  zo Šale . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 29.3.2019 o 23,40 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Rímskej neznáma osoba znečistila verejné priestranstvo svojimi zvratkami. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 19 – ročného A.V  z Trnovca nad Váhom . Menovaný poupratal a bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 29.3.2019 o 08,39 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP  požívajú alkoholické nápoje 46 –ročný A.C. t.č. bez ulice, 30 – ročný A.P. t.č. bez ulice, 56 –ročný F.T. t.č. bez ulice, 48 –ročný R.S. zo Šale, 32 –ročný A.K zo Šale a 29 –ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 29.3.2019 o 03,50 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hlavnej neznáma osoba hádže kamene do budovy Banky. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 40 – ročného D.V.  z Trnovca nad Váhom . Menovaného si prevzala hliadka OO PZ.
 
Dňa 31.3.2019 o 15,15 hod. MsP zistila , že  na ul. SNP leží v autobusovej zastávke 29 –ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
 
     por.Ján Komjáthy

vel.odd.štat. a evidencie

 

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Pozor na migrujúcu zver

Publikované Sala Online, 03.07.2019 - 16:33Pozor na migrujúcu zver

Polícia radí:   Pomerne často rieši polícia udalosti, pri ktorých dôjde k stretu auta a  zveri. Takéto stretnutie ...

Daňové priznanie môžete podať aj pondelok

Publikované Sala Online, 31.03.2019 - 18:38

Koniec marca je termín kedy daňové úrady po celom Slovensku predlžujú úradné hodiny. Daňové priznanie ste mohli počas uplynulého týždňa podať až do neskorých po...

Na 2. kolo volieb treba nový hlasovací preukaz

Publikované Sala Online, 19.03.2019 - 19:43

Ak sa nebudete počas 2. kola prezidentských volieb nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska, voliť môžete kdekoľvek na Slovensku. Potrebujete však k[nbs...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

V lete treba dbať na správne uskladnenie potravín

Publikované Sala Online, 23.07.2019 - 19:17V lete treba dbať na správne uskladnenie potravín

V letnom horúcom počasí je podľa odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici veľmi dôležité skladov...

Poctivé veľkonočné pečenie s múkou Babičkina voľba

Publikované Sala Online, 17.04.2019 - 17:22

K Veľkej noci patrí rovnako ako k Vianociam celý rad tradičného pečiva, bez ktorého si ju nevieme pr...

Aj škôlkari triedia odpad

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 17:27

Nikdy nie je dosť skoro začať – zrejme v tomto duchu sa rozhodlo vedenie MŠ 8. mája zabezpečiť ...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Šaľa Maxi Festík 2019 privíta aj Smejka a Tanculienku. Vyhrajte rodinný balík vstupeniek

Publikované Sala Online, 03.06.2019 - 19:20Šaľa Maxi Festík 2019 privíta aj Smejka a Tanculienku. Vyhrajte rodinný balík vstupeniek

Okrem Smejka a Tanculienky  vystúpia na festíku ďalší obľúbení detskí interpreti – Hanička a Murko, Lolo a Piš...

Paľo Habera o horúcej novinke: Vznikla len tak - pre radosť!

Publikované Sala Online, 28.05.2019 - 18:14

Paľo Habera a skupina TEAM sa objavia pred letom na koncertnom turné pod názvom HABERA & TEAM 2019...

Vyhrajte dve vstupenky na divadelno – hudobnú komédiu Klimaktérium... a čo?

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 14:14

Jedna z najúspešnejších divadelných komédií Európy mieri do Šale. Divadlo komédie už v máji uvedie...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií