Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Spravodajstvo

Zo štatistiky mestskej polície

Publikované Sala Online, 08.01.2019 - 18:30

Zo štatistiky mestskej polície

Prinášame vám prehľad prípadov, ktoré mestská polícia v Šali riešila za mesiac december 2018..
 
Zdroj: Mestská polícia Šaľa                                
 
Mestská polícia v Šali riešila v období od 1. do 31. decembra 2018 spolu 346 priestupkov. Udelených bolo 52 blokových pokút v celkovej sume 347,- EUR.
 
Zvyčajne býva najviac priestupkov zaznamenaných v oblasti porušovania zákona o cestnej premávke, a inak tomu nebolo ani v mesiaci december. V tejto oblasti bolo evidovaných 205 priestupkov.
 
V štatistike dominujú aj priestupky v oblasti verejného poriadku. Priestupky ako rušenie nočného pokoja, vzbudenie verejného pohoršenia či znečistenie verejného priestranstva zaznamenali hliadky mestskej polície v 21 prípadoch.
 
Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prípadne nerešpektovaním príslušných všeobecne záväzných nariadení v tejto oblasti, prispeli do štatistiky mestskej polície v decembri piatimi priestupkami. Priestupok proti majetku spáchali štyria občania. V oblasti občianskeho spolunažívania zasahovali policajti jedenásťkrát.
  
 Štatistika mestskej polície ďalej uvádza, že 89 zásahov bolo zaradených pod „iné prípady“.
 
Štatistika prípadov MsP Šaľa za mesiac december 2018
 
 
Dňa 2.12.2018 o 02,25 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P.J.Šafárika dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťa 22 - ročný M.M.K. z Trnavy . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.12.2018 o 14,40 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hollého leží na zemi v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 31 – ročného R.F. z Čierneho Brodu. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 4.12.2018 o 14,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nešporovej má nezhody 30 – ročná M.M. zo Šale s 51 - ročným F.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 4.12.2018 o 19,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej má nezhody 15 – ročná K.K. zo Šale s 30 - ročným M.Č. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 5.12.2018 o 12,30 hod. RZP požiadala  MsP o preverenia, že na ul. Hornej má ležať na zemi neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 60 – ročného G.S. t.č. bez ulice, ktorý bol v podnapitom stave. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.12.2018 o 13,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej má nezhody 46 – ročná M.D. zo Šale s 46 - ročným V.D. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 9.12.2018 o 00,15 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. 8.mája mali medzi sebou nezhody 31 – ročný T.K. zo Šale, 29 - ročný M.K. zo Šale a 26 - ročný A.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 9.12.2018 o 17,08 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Orechovej má nezhody 55 – ročný I.F. zo Šale s 70 - ročnou K.O. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 10.12.2018 o 19,09 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Fr.Kráľa sa dopustila drobnej krádeže  38 - ročná K.L. z Tešedíkova. Menovaná bola vyriešená pokutou 30 €.
 
Dňa 10.12.2018 o 23,42 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Dolnej dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťa 47 – ročná I.R. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 11.12.2018 o 22,25 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hollého dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťa 34 – ročná I.S. z Hurbanova. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 12.12.2018 o 20,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hornej  leží v podnapitom stave   neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  61 – ročný P.H. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.12.2018 o 00,03 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kúpelnej  leží v podnapitom stave   neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  68 – ročný F.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.12.2018 o 01,22 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Bottovej dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťa 27 – ročná A.Sz. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 16.12.2018 o 19,25 hod. taxislužba požiadala MsP o pomoc nakoľko viezol telesne postihnutú osobu ktorá spadla a potrebuje pomoc . Hliadka MsP 67 – ročnú A.H. zo Šale odprevadila do bytu.
 
Dňa 17.12.2018 o 11,07 hod. bolo na MsP nahlásené, že v mestskej časti Hetmín niekto vyložil válendy. Hliadka MsP na mieste zistila, že majiteľkou bola  39 – ročná J.Z. z Tešedíkova, ktorá uviedla ,že ich nedávno predala cez internet. Po dohode ich menovaná  z uvedeného miesta odstránila.
 
Dňa 18.12.2018 o 10,14 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nešporovej  leží v podnapitom stave   neznáma žena. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  45 – ročná M.R. t.č. bez ulice. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 18.12.2018 o 14,38 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Nám.sv.Trojice sa neznámy muž dopustil drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 44 – ročného K.V.t.č. bez ulice. Menovaný bol riešený pokutou 30 €.
 
Dňa 21.12.2018 o 21,25 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej má nezhody 30 – ročný M.Č. zo Šale s 29 - ročným J.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 22.12.2018 o 00,30 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. P.Pázmáňa dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťa 26 – ročný I.Cs. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.12.2018 o 08,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Nám.sv.Trojice sa neznámy muž dopustil drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 34 – ročného I.P. zo Šale. Menovaný bol riešený pokutou 10 €.
 
Dňa 25.12.2018 o 01,25 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Okružnej dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila , že rušenia sa dopúšťa 45 – ročný J.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.12.2018 o 09,35 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. Nivy niekto založil skládku. Hliadka MsP na mieste zistila, že priestupcom je  62 – ročná H.K. zo Šale, ktorá skládku z uvedeného  miesta odstránila. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 28.12.2018 o 16,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Dolnej  leží v podnapitom stave   neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  49 – ročný J.Cs. z Diakoviec. Menovanému bola privolaná RZP, ktorá ho previezla do NsP Galanta na ošetrenie.
 
Dňa 28.12.2018 o 20,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. SNP sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka MsP zistila majiteľa psa, ktorým je 33 – ročná J.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €.
 
Dňa 29.12.2018 o 22,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. Bilickej sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka MsP zistila majiteľa psa, ktorým je 37 – ročný T.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 31.12.2018 o 20,09 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na železničnej stanici požíva alkoholické nápoje neznáma žena. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o  64 – ročnú M.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 31.12.2018 o 23,14 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. Hospodárskej sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka MsP zistila majiteľa psa, ktorým je 84 – ročný J.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
 
     por.Ján Komjáthy

vel.odd.štat. a evidencie

 

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Daňové priznanie môžete podať aj pondelok

Publikované Sala Online, 31.03.2019 - 18:38Daňové priznanie môžete podať aj pondelok

Koniec marca je termín kedy daňové úrady po celom Slovensku predlžujú úradné hodiny. Daňové priznanie ste mohli počas uplynulého t...

Na 2. kolo volieb treba nový hlasovací preukaz

Publikované Sala Online, 19.03.2019 - 19:43

Ak sa nebudete počas 2. kola prezidentských volieb nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska, voliť môžete kdekoľvek na Slovensku. Potrebujete však k[nbs...

Seniori dajte si pozor a buďte obozretní!

Publikované Sala Online, 22.02.2019 - 19:27

Polícia upozorňuje najmä seniorov na  podvodné praktiky ľudí, ktorí túto vekovú kategóriu oslovujú pod rôznymi zámienkami v ich rodinných domoch. [nb...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

Poctivé veľkonočné pečenie s múkou Babičkina voľba

Publikované Sala Online, 17.04.2019 - 17:22Poctivé veľkonočné pečenie s múkou Babičkina voľba

K Veľkej noci patrí rovnako ako k Vianociam celý rad tradičného pečiva, bez ktorého si ju nevieme predstaviť. Baranček, mazanec, j...

Aj škôlkari triedia odpad

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 17:27

Nikdy nie je dosť skoro začať – zrejme v tomto duchu sa rozhodlo vedenie MŠ 8. mája zabezpečiť ...

Deň narcisov už vo štvrtok

Publikované Sala Online, 09.04.2019 - 18:51

V poradí už 23. ročník najväčšej verejno – prospešnej finančnej zbierky na Slovenku – Deň narcisov, ...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Šaľa Maxi Festík 2019 privíta aj Smejka a Tanculienku. Vyhrajte rodinný balík vstupeniek

Publikované Sala Online, 03.06.2019 - 19:20Šaľa Maxi Festík 2019 privíta aj Smejka a Tanculienku. Vyhrajte rodinný balík vstupeniek

Okrem Smejka a Tanculienky  vystúpia na festíku ďalší obľúbení detskí interpreti – Hanička a Murko, Lolo a Piš...

Paľo Habera o horúcej novinke: Vznikla len tak - pre radosť!

Publikované Sala Online, 28.05.2019 - 18:14

Paľo Habera a skupina TEAM sa objavia pred letom na koncertnom turné pod názvom HABERA & TEAM 2019...

Vyhrajte dve vstupenky na divadelno – hudobnú komédiu Klimaktérium... a čo?

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 14:14

Jedna z najúspešnejších divadelných komédií Európy mieri do Šale. Divadlo komédie už v máji uvedie...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií