Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Spravodajstvo

Zo štatistiky mestskej polície

Publikované Sala Online, 08.01.2019 - 18:30

Zo štatistiky mestskej polície

Prinášame vám prehľad prípadov, ktoré mestská polícia v Šali riešila za mesiac december 2018..
 
Zdroj: Mestská polícia Šaľa                                
 
Mestská polícia v Šali riešila v období od 1. do 31. decembra 2018 spolu 346 priestupkov. Udelených bolo 52 blokových pokút v celkovej sume 347,- EUR.
 
Zvyčajne býva najviac priestupkov zaznamenaných v oblasti porušovania zákona o cestnej premávke, a inak tomu nebolo ani v mesiaci december. V tejto oblasti bolo evidovaných 205 priestupkov.
 
V štatistike dominujú aj priestupky v oblasti verejného poriadku. Priestupky ako rušenie nočného pokoja, vzbudenie verejného pohoršenia či znečistenie verejného priestranstva zaznamenali hliadky mestskej polície v 21 prípadoch.
 
Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prípadne nerešpektovaním príslušných všeobecne záväzných nariadení v tejto oblasti, prispeli do štatistiky mestskej polície v decembri piatimi priestupkami. Priestupok proti majetku spáchali štyria občania. V oblasti občianskeho spolunažívania zasahovali policajti jedenásťkrát.
  
 Štatistika mestskej polície ďalej uvádza, že 89 zásahov bolo zaradených pod „iné prípady“.
 
Štatistika prípadov MsP Šaľa za mesiac december 2018
 
 
Dňa 2.12.2018 o 02,25 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P.J.Šafárika dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťa 22 - ročný M.M.K. z Trnavy . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.12.2018 o 14,40 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hollého leží na zemi v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 31 – ročného R.F. z Čierneho Brodu. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 4.12.2018 o 14,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nešporovej má nezhody 30 – ročná M.M. zo Šale s 51 - ročným F.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 4.12.2018 o 19,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej má nezhody 15 – ročná K.K. zo Šale s 30 - ročným M.Č. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 5.12.2018 o 12,30 hod. RZP požiadala  MsP o preverenia, že na ul. Hornej má ležať na zemi neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 60 – ročného G.S. t.č. bez ulice, ktorý bol v podnapitom stave. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.12.2018 o 13,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej má nezhody 46 – ročná M.D. zo Šale s 46 - ročným V.D. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 9.12.2018 o 00,15 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. 8.mája mali medzi sebou nezhody 31 – ročný T.K. zo Šale, 29 - ročný M.K. zo Šale a 26 - ročný A.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 9.12.2018 o 17,08 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Orechovej má nezhody 55 – ročný I.F. zo Šale s 70 - ročnou K.O. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 10.12.2018 o 19,09 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Fr.Kráľa sa dopustila drobnej krádeže  38 - ročná K.L. z Tešedíkova. Menovaná bola vyriešená pokutou 30 €.
 
Dňa 10.12.2018 o 23,42 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Dolnej dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťa 47 – ročná I.R. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 11.12.2018 o 22,25 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hollého dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťa 34 – ročná I.S. z Hurbanova. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 12.12.2018 o 20,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hornej  leží v podnapitom stave   neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  61 – ročný P.H. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.12.2018 o 00,03 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kúpelnej  leží v podnapitom stave   neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  68 – ročný F.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.12.2018 o 01,22 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Bottovej dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťa 27 – ročná A.Sz. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 16.12.2018 o 19,25 hod. taxislužba požiadala MsP o pomoc nakoľko viezol telesne postihnutú osobu ktorá spadla a potrebuje pomoc . Hliadka MsP 67 – ročnú A.H. zo Šale odprevadila do bytu.
 
Dňa 17.12.2018 o 11,07 hod. bolo na MsP nahlásené, že v mestskej časti Hetmín niekto vyložil válendy. Hliadka MsP na mieste zistila, že majiteľkou bola  39 – ročná J.Z. z Tešedíkova, ktorá uviedla ,že ich nedávno predala cez internet. Po dohode ich menovaná  z uvedeného miesta odstránila.
 
Dňa 18.12.2018 o 10,14 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nešporovej  leží v podnapitom stave   neznáma žena. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  45 – ročná M.R. t.č. bez ulice. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 18.12.2018 o 14,38 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Nám.sv.Trojice sa neznámy muž dopustil drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 44 – ročného K.V.t.č. bez ulice. Menovaný bol riešený pokutou 30 €.
 
Dňa 21.12.2018 o 21,25 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej má nezhody 30 – ročný M.Č. zo Šale s 29 - ročným J.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 22.12.2018 o 00,30 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. P.Pázmáňa dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila, že rušenia sa dopúšťa 26 – ročný I.Cs. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.12.2018 o 08,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Nám.sv.Trojice sa neznámy muž dopustil drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 34 – ročného I.P. zo Šale. Menovaný bol riešený pokutou 10 €.
 
Dňa 25.12.2018 o 01,25 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Okružnej dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila , že rušenia sa dopúšťa 45 – ročný J.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.12.2018 o 09,35 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. Nivy niekto založil skládku. Hliadka MsP na mieste zistila, že priestupcom je  62 – ročná H.K. zo Šale, ktorá skládku z uvedeného  miesta odstránila. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 28.12.2018 o 16,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Dolnej  leží v podnapitom stave   neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  49 – ročný J.Cs. z Diakoviec. Menovanému bola privolaná RZP, ktorá ho previezla do NsP Galanta na ošetrenie.
 
Dňa 28.12.2018 o 20,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. SNP sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka MsP zistila majiteľa psa, ktorým je 33 – ročná J.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €.
 
Dňa 29.12.2018 o 22,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. Bilickej sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka MsP zistila majiteľa psa, ktorým je 37 – ročný T.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 31.12.2018 o 20,09 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na železničnej stanici požíva alkoholické nápoje neznáma žena. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o  64 – ročnú M.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 31.12.2018 o 23,14 hod. bolo na MsP nahlásené, že  na ul. Hospodárskej sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka MsP zistila majiteľa psa, ktorým je 84 – ročný J.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
 
     por.Ján Komjáthy

vel.odd.štat. a evidencie

 

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Na 2. kolo volieb treba nový hlasovací preukaz

Publikované Sala Online, 19.03.2019 - 19:43Na 2. kolo volieb treba nový hlasovací preukaz

Ak sa nebudete počas 2. kola prezidentských volieb nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska, voliť môžete kdekoľvek na Slo...

Seniori dajte si pozor a buďte obozretní!

Publikované Sala Online, 22.02.2019 - 19:27

Polícia upozorňuje najmä seniorov na  podvodné praktiky ľudí, ktorí túto vekovú kategóriu oslovujú pod rôznymi zámienkami v ich rodinných domoch. [nb...

Volič so zdravotnými problémami môže požiadať o prenosnú schránku

Publikované Sala Online, 11.02.2019 - 20:05

Volič, ktorý nemôže zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov prísť voliť prezidenta SR do volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosnú volebnú schránku. Žiadať...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

Ochráňte deti pred mrazom

Publikované Sala Online, 06.01.2019 - 14:30Ochráňte deti pred mrazom

Novorodenci ešte nemajú vyvinutú správnu termoreguláciu, ich pokožka a sliznice sú na nízke teploty veľmi citlivé, preto nie je vh...

Začali sa jesenné prázdniny, v niektorých školách sa neučilo už v pondelok

Publikované Sala Online, 31.10.2018 - 18:45

Školákom sa dnes začali jesenné prázdniny.  Do lavíc sa opäť vrátia v pondelok, 5. novembr...

Niekoľko tipov ako neplytvať potravinami

Publikované Sala Online, 21.10.2018 - 17:45

Denne vyhodí každý obyvateľ Slovenska takmer pol kila potravín.   Na celom svete sa vyhodí každ...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Vyhrajte vstupenky na koncert Fragile

Publikované Sala Online, 24.02.2019 - 15:41Vyhrajte vstupenky na koncert Fragile

Hudobná skupina zložená z populárnych osobností, známych z televíznych seriálov, divadelných a muzikálových produkcií zavíta do ku...

Nitriansky samosprávny kraj opäť udelí ocenenie Starostlivý anjel

Publikované Sala Online, 22.01.2019 - 17:44

Nitriansky samosprávny kraj bude aj v tomto roku oceňovať najlepších pracovníkom zariadení soci...

Retro diskoples v Šali opäť štartuje a vy naň môžete vyhrať 2 vstupenky

Publikované Sala Online, 18.01.2019 - 18:42

Nie je ples ako ples! Každoročne sa o tom presviedčajú návštevníci Retro diskoplesu v Šali...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií