Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Spravodajstvo

Zo štatistiky mestskej polície

Publikované Sala Online, 03.12.2018 - 19:49

Zo štatistiky mestskej polície

Prinášame vám prehľad prípadov, ktoré mestská polícia v Šali riešila za mesiac november2018.
 
Zdroj: Mestská polícia Šaľa                                
 
Mestská polícia v Šali riešila v období od 1. do 30. novembra 2018 spolu 427 priestupkov. Udelených bolo 87 blokových pokút v celkovej sume 1110,- EUR.
 
Zvyčajne býva najviac priestupkov zaznamenaných v oblasti porušovania zákona o cestnej premávke, a inak tomu nebolo ani v mesiaci november. V tejto oblasti bolo evidovaných 224 priestupkov.
 
V štatistike dominujú aj priestupky v oblasti verejného poriadku. Priestupky ako rušenie nočného pokoja, vzbudenie verejného pohoršenia či znečistenie verejného priestranstva zaznamenali hliadky mestskej polície v 36 prípadoch.
 
Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prípadne nerešpektovaním príslušných všeobecne záväzných nariadení v tejto oblasti, prispeli do štatistiky mestskej polície v novembri šiestimi priestupkami. Priestupok proti majetku spáchalo osem občanov. V oblasti občianskeho spolunažívania zasahovali policajti osemkrát. Všeobecne záväzné nariadenia mesta boli porušené v 39 prípadoch.
 
Štatistika mestskej polície ďalej uvádza, že 106 zásahov zaradili pod „iné prípady“.
 
Štatistika prípadov MsP Šaľaza mesiac november 2018
 
 
Dňa 3.11.2018 o 10,45 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP má nezhody 62 - ročný I.K. zo Žihárca  s  59 – ročnou E.E.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 3.11.2018 o 11,20 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v autobusovej zastávke  požíva alkoholické nápoje  46 – ročný A.C. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.11.2018 o 11,30 hod. MsP zistila, že na ul. Nešporovej  spí v podnapitom stave  45 – ročná Z.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 5.11.2018 o 14,02 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Mostovej leží na zemi v podnapitom stave neznáma žena. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 30 – ročnú M.M. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 6.11.2018 o 20,35 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Mostovej má nezhody 51 – ročná E.Š. t.č. bez ulice  s  68 – ročným J.Š. zo Selíc. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.11.2018 o 09,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Štúrovej sa pohybujú psy bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psov je 46 – ročná I.P. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 7.11.2018 o 15,31 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Sládkovičovej  neznáma osoba založila skládku. Hliadka MsP na mieste zistila, že skládku založila 47 – ročná L.Z zo Šale. Menovaná skládku odstránila a bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 8.11.2018 o 17,21 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa dopustil drobnej krádeže  20 - ročný J.C. zo Srbska. Menovaný bol vyriešený pokutou 20 €.
 
Dňa 8.11.2018 o 17,27 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa dopustil drobnej krádeže  26 - ročný V.S. z Bulharska. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €.
 
Dňa 8.11.2018 o 17,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa dopustil drobnej krádeže  22 - ročný M.L. zo Srbska. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €.
 
Dňa 9.11.2018 o 12,52 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Pionierskej sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psa je 43 – ročný P.M.zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 9.11.2018 o 19,00 hod. MsP zistila, že na ul. Novomeského vyberá kontajnery  43– ročná  E.B. z Rumunska. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 10.11.2018 o 17,55 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa v podnapitom stave nemiestne správa  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  48 – ročný P.J. z Matúškova. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 10.11.2018 o 22,52 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kráľovskej sa v podnapitom stave nemiestne správa  35 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 10.11.2018 o 23,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nešporovej v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  28 – ročný R.P. z Veľkých Kapušian. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 11.11.2018 o 17,45 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P.Pázmáňa v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  63 – ročný V.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 12.11.2018 o 11,28 hod. MsP zistila, že na ul. M.R.Štefánika  spí na lavici v podnapitom stave 26 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 14.11.2018 o 18,40 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P.Pázmáňa v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  69 – ročný A.F. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.11.2018 o 20,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP sa neznámy muž dopustil drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 44 – ročného K.V.t.č. bez ulice. Menovaný bol riešený pokutou 20 €.
 
Dňa 17.11.2018 o 09,26 hod. MsP zistila, že na ul. Novomeského požívajú alkoholické nápoje  31 – ročný P.J. zo Šale a 32 – ročný M.C. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 17.11.2018 o 23,50 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Partizánskej dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila , že rušenia sa dopúšťa 25 - ročná M.B. z Trnovca nad Váhom. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 24.11.2018 o 13,26 hod. bolo na MsP nahlásené , že na Nám.sv.Trojice spí na ulici 49 - ročný R.D. zo Šale. Menovaný bol zobudený a vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.11.2018 o 20,49 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. L.Svobodu má nezhody 57 - ročný L.G. zo Šale  s  50 – ročnou B.G. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 25.11.2018 o 16,16 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Štúrovej sedí na ceste v podnapitom stave 40 - ročná E.R. t.č. bez ulice Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 25.11.2018 o 23,36 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej má nezhody 33 - ročná A.S. zo Šale  s  30 – ročným M.Č. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.11.2018 o 12,55 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej má nezhody 33 - ročná A.S. zo Šale  s  30 – ročným M.Č. zo Šale. Založený priestupkový spis.
 
Dňa 27.11.2018 o 15,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP má nezhody 42 - ročná J.T. zo Šale  s  28 – ročným L.B. zo Šale, ktorý sa pred ňou obnažoval a  mal pri sebe neznámu látku. Prípad prevzalo OO PZ Šaľa.
 
Dňa 27.11.2018 o 17,00 hod. MsP zistila, že na ul. Feketeházyho v nemocničnom parku  požívajú  alkoholické nápoje  35 – ročný M.K. zo Šale, 27 – ročný P.S. zo Šale a 29 – ročný M.H. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení  napomenutím.
 
Dňa 28.11.2018 o 10,07 hod. MsP zistila, že na ul. Hollého sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psa je 39 – ročný J.P. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.11.2018 o 10,15 hod. MsP zistila, že na ul. Slnečnej sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psa je 30 – ročný M.M. zo Šoporne. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.11.2018 o 10,22 hod. MsP zistila, že na ul. Slnečnej sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psa je 58 – ročný J.Č. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 20 €.
 
Dňa 28.11.2018 o 10,49 hod. MsP zistila, že na ul. L.Svobodu sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psa je 49 – ročný T.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.11.2018 o 10,59 hod. MsP zistila, že na ul. Komenského sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka  zistila , že majiteľom  psa  je 43 – ročný G.I. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou   20 €.
 
Dňa 28.11.2018 o 17,54 hod. bolo na MsP nahlásené , že na Nitrianskej spí na ulici 68 - ročný J.P. zo Šale. Menovaný bol zobudený a vyriešený napomenutím.
 
Dňa 30.11.2018 o 07,20 hod. MsP zistila, že na ul. Lužnej sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psa je 46 – ročný P.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
 
     por.Ján Komjáthy

vel.odd.štat. a evidencie

 

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Volič so zdravotnými problémami môže požiadať o prenosnú schránku

Publikované Sala Online, 11.02.2019 - 20:05Volič so zdravotnými problémami môže požiadať o prenosnú schránku

Volič, ktorý nemôže zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov prísť voliť prezidenta SR do volebnej miestnosti, môže požiadať o pre...

Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel zostáva týždeň

Publikované Sala Online, 26.01.2019 - 19:21

Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel zostáva posledný týždeň. Podať priznanie za autá využívané na podnikanie musia firmy aj fyzické osoby...

Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností

Publikované Sala Online, 09.01.2019 - 15:59

Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní. Tie upravujú obce všeobecne záväznými nariadeniami, v ktorých upravujú ich sadzby, zníženia alebo oslobodenia. A...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

Ochráňte deti pred mrazom

Publikované Sala Online, 06.01.2019 - 14:30Ochráňte deti pred mrazom

Novorodenci ešte nemajú vyvinutú správnu termoreguláciu, ich pokožka a sliznice sú na nízke teploty veľmi citlivé, preto nie je vh...

Začali sa jesenné prázdniny, v niektorých školách sa neučilo už v pondelok

Publikované Sala Online, 31.10.2018 - 18:45

Školákom sa dnes začali jesenné prázdniny.  Do lavíc sa opäť vrátia v pondelok, 5. novembr...

Niekoľko tipov ako neplytvať potravinami

Publikované Sala Online, 21.10.2018 - 17:45

Denne vyhodí každý obyvateľ Slovenska takmer pol kila potravín.   Na celom svete sa vyhodí každ...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Nitriansky samosprávny kraj opäť udelí ocenenie Starostlivý anjel

Publikované Sala Online, 22.01.2019 - 17:44Nitriansky samosprávny kraj opäť udelí ocenenie Starostlivý anjel

Nitriansky samosprávny kraj bude aj v tomto roku oceňovať najlepších pracovníkom zariadení sociálnych služieb. Cieľom v ...

Retro diskoples v Šali opäť štartuje a vy naň môžete vyhrať 2 vstupenky

Publikované Sala Online, 18.01.2019 - 18:42

Nie je ples ako ples! Každoročne sa o tom presviedčajú návštevníci Retro diskoplesu v Šali...

Vianočná súťaž o dve vstupenky na koncert Cigánskych diablov s tanečníkmi z Cirque du Soleil

Publikované Sala Online, 20.12.2018 - 12:46

Neopakovateľný hudobný zážitok čaká všetkých milovníkov dobrej hudby v Šali začiatkom februára ...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií