Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Spravodajstvo

Zo štatistiky mestskej polície

Publikované Sala Online, 03.12.2018 - 19:49

Zo štatistiky mestskej polície

Prinášame vám prehľad prípadov, ktoré mestská polícia v Šali riešila za mesiac november2018.
 
Zdroj: Mestská polícia Šaľa                                
 
Mestská polícia v Šali riešila v období od 1. do 30. novembra 2018 spolu 427 priestupkov. Udelených bolo 87 blokových pokút v celkovej sume 1110,- EUR.
 
Zvyčajne býva najviac priestupkov zaznamenaných v oblasti porušovania zákona o cestnej premávke, a inak tomu nebolo ani v mesiaci november. V tejto oblasti bolo evidovaných 224 priestupkov.
 
V štatistike dominujú aj priestupky v oblasti verejného poriadku. Priestupky ako rušenie nočného pokoja, vzbudenie verejného pohoršenia či znečistenie verejného priestranstva zaznamenali hliadky mestskej polície v 36 prípadoch.
 
Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prípadne nerešpektovaním príslušných všeobecne záväzných nariadení v tejto oblasti, prispeli do štatistiky mestskej polície v novembri šiestimi priestupkami. Priestupok proti majetku spáchalo osem občanov. V oblasti občianskeho spolunažívania zasahovali policajti osemkrát. Všeobecne záväzné nariadenia mesta boli porušené v 39 prípadoch.
 
Štatistika mestskej polície ďalej uvádza, že 106 zásahov zaradili pod „iné prípady“.
 
Štatistika prípadov MsP Šaľaza mesiac november 2018
 
 
Dňa 3.11.2018 o 10,45 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP má nezhody 62 - ročný I.K. zo Žihárca  s  59 – ročnou E.E.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 3.11.2018 o 11,20 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v autobusovej zastávke  požíva alkoholické nápoje  46 – ročný A.C. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.11.2018 o 11,30 hod. MsP zistila, že na ul. Nešporovej  spí v podnapitom stave  45 – ročná Z.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 5.11.2018 o 14,02 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Mostovej leží na zemi v podnapitom stave neznáma žena. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 30 – ročnú M.M. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 6.11.2018 o 20,35 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Mostovej má nezhody 51 – ročná E.Š. t.č. bez ulice  s  68 – ročným J.Š. zo Selíc. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.11.2018 o 09,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Štúrovej sa pohybujú psy bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psov je 46 – ročná I.P. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 7.11.2018 o 15,31 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Sládkovičovej  neznáma osoba založila skládku. Hliadka MsP na mieste zistila, že skládku založila 47 – ročná L.Z zo Šale. Menovaná skládku odstránila a bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 8.11.2018 o 17,21 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa dopustil drobnej krádeže  20 - ročný J.C. zo Srbska. Menovaný bol vyriešený pokutou 20 €.
 
Dňa 8.11.2018 o 17,27 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa dopustil drobnej krádeže  26 - ročný V.S. z Bulharska. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €.
 
Dňa 8.11.2018 o 17,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa dopustil drobnej krádeže  22 - ročný M.L. zo Srbska. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €.
 
Dňa 9.11.2018 o 12,52 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Pionierskej sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psa je 43 – ročný P.M.zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 9.11.2018 o 19,00 hod. MsP zistila, že na ul. Novomeského vyberá kontajnery  43– ročná  E.B. z Rumunska. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 10.11.2018 o 17,55 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa v podnapitom stave nemiestne správa  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  48 – ročný P.J. z Matúškova. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 10.11.2018 o 22,52 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Kráľovskej sa v podnapitom stave nemiestne správa  35 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 10.11.2018 o 23,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nešporovej v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  28 – ročný R.P. z Veľkých Kapušian. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 11.11.2018 o 17,45 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P.Pázmáňa v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  63 – ročný V.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 12.11.2018 o 11,28 hod. MsP zistila, že na ul. M.R.Štefánika  spí na lavici v podnapitom stave 26 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 14.11.2018 o 18,40 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P.Pázmáňa v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  69 – ročný A.F. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.11.2018 o 20,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP sa neznámy muž dopustil drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 44 – ročného K.V.t.č. bez ulice. Menovaný bol riešený pokutou 20 €.
 
Dňa 17.11.2018 o 09,26 hod. MsP zistila, že na ul. Novomeského požívajú alkoholické nápoje  31 – ročný P.J. zo Šale a 32 – ročný M.C. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 17.11.2018 o 23,50 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Partizánskej dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila , že rušenia sa dopúšťa 25 - ročná M.B. z Trnovca nad Váhom. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 24.11.2018 o 13,26 hod. bolo na MsP nahlásené , že na Nám.sv.Trojice spí na ulici 49 - ročný R.D. zo Šale. Menovaný bol zobudený a vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.11.2018 o 20,49 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. L.Svobodu má nezhody 57 - ročný L.G. zo Šale  s  50 – ročnou B.G. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 25.11.2018 o 16,16 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Štúrovej sedí na ceste v podnapitom stave 40 - ročná E.R. t.č. bez ulice Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 25.11.2018 o 23,36 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej má nezhody 33 - ročná A.S. zo Šale  s  30 – ročným M.Č. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.11.2018 o 12,55 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Narcisovej má nezhody 33 - ročná A.S. zo Šale  s  30 – ročným M.Č. zo Šale. Založený priestupkový spis.
 
Dňa 27.11.2018 o 15,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP má nezhody 42 - ročná J.T. zo Šale  s  28 – ročným L.B. zo Šale, ktorý sa pred ňou obnažoval a  mal pri sebe neznámu látku. Prípad prevzalo OO PZ Šaľa.
 
Dňa 27.11.2018 o 17,00 hod. MsP zistila, že na ul. Feketeházyho v nemocničnom parku  požívajú  alkoholické nápoje  35 – ročný M.K. zo Šale, 27 – ročný P.S. zo Šale a 29 – ročný M.H. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení  napomenutím.
 
Dňa 28.11.2018 o 10,07 hod. MsP zistila, že na ul. Hollého sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psa je 39 – ročný J.P. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.11.2018 o 10,15 hod. MsP zistila, že na ul. Slnečnej sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psa je 30 – ročný M.M. zo Šoporne. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.11.2018 o 10,22 hod. MsP zistila, že na ul. Slnečnej sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psa je 58 – ročný J.Č. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 20 €.
 
Dňa 28.11.2018 o 10,49 hod. MsP zistila, že na ul. L.Svobodu sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psa je 49 – ročný T.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.11.2018 o 10,59 hod. MsP zistila, že na ul. Komenského sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka  zistila , že majiteľom  psa  je 43 – ročný G.I. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou   20 €.
 
Dňa 28.11.2018 o 17,54 hod. bolo na MsP nahlásené , že na Nitrianskej spí na ulici 68 - ročný J.P. zo Šale. Menovaný bol zobudený a vyriešený napomenutím.
 
Dňa 30.11.2018 o 07,20 hod. MsP zistila, že na ul. Lužnej sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka zistila , že majiteľom  psa je 46 – ročný P.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
 
     por.Ján Komjáthy

vel.odd.štat. a evidencie

 

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Daňové priznanie môžete podať aj pondelok

Publikované Sala Online, 31.03.2019 - 18:38Daňové priznanie môžete podať aj pondelok

Koniec marca je termín kedy daňové úrady po celom Slovensku predlžujú úradné hodiny. Daňové priznanie ste mohli počas uplynulého t...

Na 2. kolo volieb treba nový hlasovací preukaz

Publikované Sala Online, 19.03.2019 - 19:43

Ak sa nebudete počas 2. kola prezidentských volieb nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska, voliť môžete kdekoľvek na Slovensku. Potrebujete však k[nbs...

Seniori dajte si pozor a buďte obozretní!

Publikované Sala Online, 22.02.2019 - 19:27

Polícia upozorňuje najmä seniorov na  podvodné praktiky ľudí, ktorí túto vekovú kategóriu oslovujú pod rôznymi zámienkami v ich rodinných domoch. [nb...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

Poctivé veľkonočné pečenie s múkou Babičkina voľba

Publikované Sala Online, 17.04.2019 - 17:22Poctivé veľkonočné pečenie s múkou Babičkina voľba

K Veľkej noci patrí rovnako ako k Vianociam celý rad tradičného pečiva, bez ktorého si ju nevieme predstaviť. Baranček, mazanec, j...

Aj škôlkari triedia odpad

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 17:27

Nikdy nie je dosť skoro začať – zrejme v tomto duchu sa rozhodlo vedenie MŠ 8. mája zabezpečiť ...

Deň narcisov už vo štvrtok

Publikované Sala Online, 09.04.2019 - 18:51

V poradí už 23. ročník najväčšej verejno – prospešnej finančnej zbierky na Slovenku – Deň narcisov, ...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Vyhrajte dve vstupenky na divadelno – hudobnú komédiu Klimaktérium... a čo?

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 14:14Vyhrajte dve vstupenky na divadelno – hudobnú komédiu  Klimaktérium... a čo?

Jedna z najúspešnejších divadelných komédií Európy mieri do Šale. Divadlo komédie už v máji uvedie na šalianske javisko komédiál...

Vyhrajte vstupenky na koncert Fragile

Publikované Sala Online, 24.02.2019 - 15:41

Hudobná skupina zložená z populárnych osobností, známych z televíznych seriálov, divadelných a muzik...

Nitriansky samosprávny kraj opäť udelí ocenenie Starostlivý anjel

Publikované Sala Online, 22.01.2019 - 17:44

Nitriansky samosprávny kraj bude aj v tomto roku oceňovať najlepších pracovníkom zariadení soci...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií