Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Spravodajstvo

Zo štatistiky mestskej polície

Publikované Sala Online, 05.11.2018 - 13:17

Zo štatistiky mestskej polície

Prinášame vám prehľad prípadov, ktoré mestská polícia v Šali riešila za mesiac október 2018.
 
Zdroj: Mestská polícia Šaľa                                
 
Mestská polícia v Šali riešila v období od 1. do 31. októbra 2018 spolu 499 priestupkov. Udelených bolo 140 blokových pokút v celkovej sume 390,- EUR.
 
Zvyčajne býva najviac priestupkov zaznamenaných v oblasti porušovania zákona o cestnej premávke, a inak tomu nebolo ani v mesiaci október. V tejto oblasti bolo evidovaných 313 priestupkov. .
 
V štatistike dominujú aj priestupky v oblasti verejného poriadku. Rušenie nočného pokoja, vzbudenie verejného pohoršenia či znečistenie verejného priestranstva zaznamenali hliadky mestskej polície v 48 prípadoch.
 
Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prípadne nerešpektovaním príslušných všeobecne záväzných nariadení v tejto oblasti, prispeli do štatistiky mestskej polície v októbri 11 priestupkami. Priestupok proti majetku spáchali piati občania. V oblasti občianskeho spolunažívania zasahovali policajti päťkrát. Všeobecne záväzné nariadenia mesta boli porušené 4ť-krát.
 
 
 Štatistika mestskej polície ďalej uvádza, že 72 zásahov bolo zaradených pod „iné prípady“.
 
 
Štatistika prípadov MsP Šaľaza mesiac október 2018
 

Dňa 1.10.2018 o 14,00 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje žobraním v podnapitom stave  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 
Dňa 1.10.2018 o 21,24 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v autobusovej zastávke  požíva alkoholické nápoje  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.10.2018 o 20,40 hod. MsP zistila, že na ul. Okružnej  spí v podnapitom stave  29 – ročná E.R. t.č. bez ulice. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 2.10.2018 o 21,56 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v autobusovej zastávke  spí v podnapitom stave 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.10.2018 o 07,59 hod. MsP zistila, že na ul. Cintorínskej 31 - ročná Ž.H. z Radošiny mala svojho psa bez vôdzky. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 3.10.2018 o 13,18 hod. MsP zistila, že na ul. Lúčnej leží na zemi v podnapitom stave 50 - ročný F.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.10.2018 o 20,35 hod. MsP zistila, že na ul. Nemocničnej požíva alkoholické nápoje  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 5.10.2018 o 19,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP sa neznáma žena dopustila drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 13 – ročnú K.L. zo Selíc. Menovaná bola odstúpená na ÚPSVaR.
 
Dňa 5.10.2018 o 22,45 hod. MsP zistila, že na ul. Dolnej  spí na zemi v podnapitom stave  28 – ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 00,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Okružnej má nezhody 21 - ročný M.K. z Trnavy  s  39 – ročným A.N. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 00,20 hod. MsP zistila, že na ul. Okružnej leží na zemi v podnapitom stave zo zraneným hlavy 48 - ročný J.H. t.č. bez ulice. Menovanému bola privolaná RZP a bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 03,00 hod. MsP zistila, že na ul. Dolnej leží na zemi v podnapitom stave  21 - ročný M.K. z Trnavy . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 08,55 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Okružnej požíva alkoholické nápoje  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 52 – ročného F.K t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 13,52 hod. MsP zistila, že na ul. Váhovej leží na zemi v podnapitom stave  44 - ročný M.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 17,02 hod. MsP zistila, že na ul. SNP  požíva alkoholické nápoje 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 23,25 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hlavnej dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa rušenie je zodpovedný 53 - ročný F.K. z Trnovca nad Váhom. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.10.2018 o 00,50 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hlavnej dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa rušenie je zodpovedný 53 - ročný F.K. z Trnovca nad Váhom. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.10.2018 o 16,03 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Jesenského má nezhody 55 - ročný J.V. t.č. bez ulice  s  37 – ročným A.D. z Diakoviec. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.10.2018 o 21,02 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.10.2018 o 21,02 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 10.10.2018 o 03,45 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Nitrianskej ruší nočný kľud neznáma žena. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 40 - ročnú R.K. z obce Rubáň. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 10.10.2018 o 09,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej  potrebuje asistenciu hliadky 73 – ročná M.Sz. zo Šale, ktorá potrebovala odovzdať osobné veci svojmu bývalému manželovi 62 – ročnému Z.Sz. zo Šale.
 
Dňa 11.10.2018 o 17,53 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP v podnapitom stave leží  neznámy muž v autobusovej zastávke. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 11.10.2018 o 18,19 hod.  MsP zistila, že na ul. Agátovej sa nemiestne správa 17 – ročný K.V. z Pribeti. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 12.10.2018 o 17,36 hod. MsP zistila, že na ul. Nešporovej robí neporiadok na ulici   51 – ročný L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.10.2018 o 09,34 hod. hliadka MsP zistila, že na ul. SNP 34 - ročný M.K. zo Šale, 32 - ročný A.K. zo Šale, 44 - ročný M.M. zo Šale, 51 - ročný L.Ž. t.č. bez ulice a 48 - ročný R.Sz. zo Šale požívajú alkoholické nápoje. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 13.10.2018 o 10,28 hod. hliadka MsP zistila že na ul. SNP, 56 - ročný M.K. zo Šale a 46 - ročný A.C. t.č. bez ulice požívajú alkoholické nápoje. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 13.10.2018 o 10,32 hod.  MsP zistila, že na ul. Váhovej obťažuje okoloidúcich  žobraním 30 – ročná M.B. zo Žihárca. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 13.10.2018 o 17,13 hod. hliadka MsP zistila že na ul. Feketeházyho  34 - ročný M.K. zo Šale požíva alkoholické nápoje. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.10.2018 o 17,50 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené , že na ul. Dolnej neznáma osoba ženského pohlavia spadla na zem.. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 90 - ročnú L.H. zo Šale. Menovanej bola privolaná RZP, ktorá ju previezla do NsP Galanta.
 
Dňa 14.10.2018 o 09,20 hod. hliadka MsP zistila, že na ul. Nešporovej 45 – ročná Z.K. zo Šale, 31 - ročný J.V. z Trnovca nad Váhom, 44 - ročný M.M. zo Šale, a 32 - ročný A.K. zo Šale požívajú alkoholické nápoje. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 14.10.2018 o 14,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Nám.sv.Trojice  v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  41 – ročný J.D. zo Žihárca. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
Dňa 15.10.2018 o 10,41 hod. MsP zistila, že na ul. Hlavnej neznámy páchateľ založil nepovolenú skládku. Hliadka MsP šetrením zistila, že priestupcom je  45 – ročný E.B. z Rumunska. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 15.10.2018 o 13,48 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej má nezhody 41 - ročná I.M. zo Šale s  76 – ročnou R.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 15.10.2018 o 19,34 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlbokej  v podnapitom stave leží  neznáma žena. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  39 – ročná E.R. t.č. bez ulice. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 17.10.2018 o 11,45 hod. MsP zistila, že na ul. SNP požíva alkoholické nápoje  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.10.2018 o 19,24 hod. MsP zistila, že na ul. SNP spí v autobusovej zastávke  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.10.2018 o 20,26 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej  v podnapitom stave leží   na zemi neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  67 – ročný  J.V. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.10.2018 o 22,06 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hollého ruší nočný kľud  neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  34 – ročný  Z.H. z Chorvátska. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 18.10.2018 o 17,05 hod. MsP zistila, že na ul. SNP vykonáva veľkú potrebu v autobusovej zastávke  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný po sebe poupratal a bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.10.2018 o 00,15 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Narcisovej ruší nočný kľud neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 25 - ročného N.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.10.2018 o 03,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP  sedí na chodníku  neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  27 – ročný  J.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.10.2018 o 14,57 hod. MsP zistila, že na ul. V.Šrobára sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka následne zistila,že majiteľom psa je 35– ročný V.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €.
 
Dňa 19.10.2018 o 20,33 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Slnečnej  v podnapitom stave leží  na zemi neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  54 – ročný  J.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.10.2018 o 20,51 hod. MsP zistila, že na ul. L.Svobodu  požíva alkoholické nápoje  26 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.10.2018 o 22,02 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa  v podnapitom stave nemiestne správa neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  33 – ročný  I.H. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.10.2018 o 11,50 hod. MsP zistila, že na Nám. sv. Trojice  spí v podnapitom stave  74 – ročná M.T. zo Selíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 20.10.2018 o 14.49 hod. MsP zistila, že na Nám. sv. Trojice  spí v podnapitom stave  74 – ročná M.T. zo Selíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 20.10.2018 o 14,52 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spí v autobusovej zastávke  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.10.2018 o 17,19 hod. MsP zistila, že na ul. Budovateľskej  spí v podnapitom stave  35 – ročný K.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.10.2018 o 23,34 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Rímskej ruší nočný kľud neznáma žena. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 26 - ročnú M.B. z Ladíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 21.10.2018 o 08,24 hod. hliadka MsP zistila, že na ul. Nešporovej 32 - ročný A.K. zo Šale, 52 - ročný F.K. t.č. bez ulice, 34 - ročný M.K. zo Šale a 36 - ročný P.Z. z Malých Belíc požívajú alkoholické nápoje. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 21.10.2018 o 10,20 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spí v autobusovej zastávke  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 21.10.2018 o 10,20 hod. MsP zistila, že na ul. SNP požíva alkoholické nápoje v autobusovej zastávke  46 – ročný A.C. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 21.10.2018 o 20,40 hod. bolo kamerovým systémom  MsP zistené, že na ul. SNP sprejujú neznáme osoby. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 19 – ročného  P.P. z Kráľovej nad Váhom, 18 – ročného M.S. zo Šale a 19 – ročného A.K. z Diakoviec.  Menovaní boli odovzdaný  OO PZ Šaľa.
 
Dňa 22.10.2018 o 12,18 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Dlhoveskej neznámy muž spaľuje záhradný odpad. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 81 - ročného Ľ.P. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 22.10.2018 o 16,25hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nešporovej leží neznáma žena. Hliadka MsP zistila , že sa jedná o 30 – ročnú  Z.T. z Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 22.10.2018 o 19,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hollého má nezhody 48 - ročný Ľ.H. zo Šale s  42 – ročnou D.H. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 22.10.2018 o 21,30 hod. MsP zistila, že na ul. Feketeházyho požíva alkoholické nápoje v Nemocničnom parku 36 – ročný M.S. z Močenku. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.10.2018 o 21,34 hod. MsP zistila, že na ul. Kúpeľnej sa pohyboval pes bez vôdzky  33 – ročného Ľ.D. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.10.2018 o 22,45 hod. MsP zistila, že na ul. Slnečnej sa pohyboval pes bez vôdzky 51 – ročnej R.B. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 25.10.2018 o 10,45hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Dózsovej sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka MsP zistila , že sa jedná o 54 – ročnú  H.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená pokutou 10 €.
 
Dňa 25.10.2018 o 16,30 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave otravuje žobraním  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.10.2018 o 09,30 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave požíva alkoholické nápoje 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.10.2018 o 14,15 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave leží v autobusovej zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 27.10.2018 o 00,18 hod. MsP zistila, že na ul. Hornej v podnapitom stave leží na zemi 42 – ročný M.Sz. zo Zvolena a má zranenie hlavy . Menovanému bola privolaná RZP, ktorá ho ošetrila. Nakoľko odmietol ďalšie ošetrenie bol odoslaný do miesta trvalého bydliska  a za priestupok bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 27.10.2018 o 13,25 hod. MsP zistila, že na ul. SNP požívajú alkoholické nápoje v autobusovej zastávke 48 – ročný J.H. t.č. bez ulice a 32 – ročný A.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 28.10.2018 o 10,52 hod. MsP zistila, že na ul. Nešporovej  v podnapitom stave znečisťujú verejné priestranstvo 51 – ročný L.Ž. t.č. bez ulice a  48 – ročný J.H. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 29.10.2018 o 19,15 hod. MsP zistila, že na ul. Lúčnej sa pohyboval pes bez vôdzky 32 – ročnej V.Z. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 30.10.2018 o 06,15 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Staničnej v podnapitom stave spia v čakárni železničnej stanice  56 – ročný M.K. zo Šale a 52 – ročný F.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 30.10.2018 o 13,44 hod. MsP zistila, že na ul. SNP požívajú alkoholické nápoje v autobusovej zastávke 45 – ročná Z.K. zo Šale, 31- ročný J.V. z Trnovce nad Váhom a 46 – ročný A.C. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 30.10.2018 o 17,14 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP sa 40 – ročný M.K. zo Žihárca dopustila drobnej krádeže . Menovaná bola vyriešená pokutou 10 €.
 
Dňa 30.10.2018 o 21,25 hod. MsP zistila, že na ul. Hlavnej v podnapitom stave vykonáva veľkú potrebu 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 30.10.2018 o 23,05 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zemi 36 – ročný M.S. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 31.10.2018 o 12,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že z ul. Narcisovej neznámy páchateľ odcudzil bicykel . K priestupku bol založený priestupkový spis.
 
 
     por.Ján Komjáthy

vel.odd.štat. a evidencie

 

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Na 2. kolo volieb treba nový hlasovací preukaz

Publikované Sala Online, 19.03.2019 - 19:43Na 2. kolo volieb treba nový hlasovací preukaz

Ak sa nebudete počas 2. kola prezidentských volieb nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska, voliť môžete kdekoľvek na Slo...

Seniori dajte si pozor a buďte obozretní!

Publikované Sala Online, 22.02.2019 - 19:27

Polícia upozorňuje najmä seniorov na  podvodné praktiky ľudí, ktorí túto vekovú kategóriu oslovujú pod rôznymi zámienkami v ich rodinných domoch. [nb...

Volič so zdravotnými problémami môže požiadať o prenosnú schránku

Publikované Sala Online, 11.02.2019 - 20:05

Volič, ktorý nemôže zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov prísť voliť prezidenta SR do volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosnú volebnú schránku. Žiadať...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

Ochráňte deti pred mrazom

Publikované Sala Online, 06.01.2019 - 14:30Ochráňte deti pred mrazom

Novorodenci ešte nemajú vyvinutú správnu termoreguláciu, ich pokožka a sliznice sú na nízke teploty veľmi citlivé, preto nie je vh...

Začali sa jesenné prázdniny, v niektorých školách sa neučilo už v pondelok

Publikované Sala Online, 31.10.2018 - 18:45

Školákom sa dnes začali jesenné prázdniny.  Do lavíc sa opäť vrátia v pondelok, 5. novembr...

Niekoľko tipov ako neplytvať potravinami

Publikované Sala Online, 21.10.2018 - 17:45

Denne vyhodí každý obyvateľ Slovenska takmer pol kila potravín.   Na celom svete sa vyhodí každ...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Vyhrajte vstupenky na koncert Fragile

Publikované Sala Online, 24.02.2019 - 15:41Vyhrajte vstupenky na koncert Fragile

Hudobná skupina zložená z populárnych osobností, známych z televíznych seriálov, divadelných a muzikálových produkcií zavíta do ku...

Nitriansky samosprávny kraj opäť udelí ocenenie Starostlivý anjel

Publikované Sala Online, 22.01.2019 - 17:44

Nitriansky samosprávny kraj bude aj v tomto roku oceňovať najlepších pracovníkom zariadení soci...

Retro diskoples v Šali opäť štartuje a vy naň môžete vyhrať 2 vstupenky

Publikované Sala Online, 18.01.2019 - 18:42

Nie je ples ako ples! Každoročne sa o tom presviedčajú návštevníci Retro diskoplesu v Šali...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií