Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Spravodajstvo

Zo štatistiky mestskej polície

Publikované Sala Online, 05.11.2018 - 13:17

Zo štatistiky mestskej polície

Prinášame vám prehľad prípadov, ktoré mestská polícia v Šali riešila za mesiac október 2018.
 
Zdroj: Mestská polícia Šaľa                                
 
Mestská polícia v Šali riešila v období od 1. do 31. októbra 2018 spolu 499 priestupkov. Udelených bolo 140 blokových pokút v celkovej sume 390,- EUR.
 
Zvyčajne býva najviac priestupkov zaznamenaných v oblasti porušovania zákona o cestnej premávke, a inak tomu nebolo ani v mesiaci október. V tejto oblasti bolo evidovaných 313 priestupkov. .
 
V štatistike dominujú aj priestupky v oblasti verejného poriadku. Rušenie nočného pokoja, vzbudenie verejného pohoršenia či znečistenie verejného priestranstva zaznamenali hliadky mestskej polície v 48 prípadoch.
 
Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prípadne nerešpektovaním príslušných všeobecne záväzných nariadení v tejto oblasti, prispeli do štatistiky mestskej polície v októbri 11 priestupkami. Priestupok proti majetku spáchali piati občania. V oblasti občianskeho spolunažívania zasahovali policajti päťkrát. Všeobecne záväzné nariadenia mesta boli porušené 4ť-krát.
 
 
 Štatistika mestskej polície ďalej uvádza, že 72 zásahov bolo zaradených pod „iné prípady“.
 
 
Štatistika prípadov MsP Šaľaza mesiac október 2018
 

Dňa 1.10.2018 o 14,00 hod. MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje žobraním v podnapitom stave  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.

 
Dňa 1.10.2018 o 21,24 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v autobusovej zastávke  požíva alkoholické nápoje  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.10.2018 o 20,40 hod. MsP zistila, že na ul. Okružnej  spí v podnapitom stave  29 – ročná E.R. t.č. bez ulice. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 2.10.2018 o 21,56 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v autobusovej zastávke  spí v podnapitom stave 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.10.2018 o 07,59 hod. MsP zistila, že na ul. Cintorínskej 31 - ročná Ž.H. z Radošiny mala svojho psa bez vôdzky. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 3.10.2018 o 13,18 hod. MsP zistila, že na ul. Lúčnej leží na zemi v podnapitom stave 50 - ročný F.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.10.2018 o 20,35 hod. MsP zistila, že na ul. Nemocničnej požíva alkoholické nápoje  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 5.10.2018 o 19,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP sa neznáma žena dopustila drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 13 – ročnú K.L. zo Selíc. Menovaná bola odstúpená na ÚPSVaR.
 
Dňa 5.10.2018 o 22,45 hod. MsP zistila, že na ul. Dolnej  spí na zemi v podnapitom stave  28 – ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 00,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Okružnej má nezhody 21 - ročný M.K. z Trnavy  s  39 – ročným A.N. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 00,20 hod. MsP zistila, že na ul. Okružnej leží na zemi v podnapitom stave zo zraneným hlavy 48 - ročný J.H. t.č. bez ulice. Menovanému bola privolaná RZP a bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 03,00 hod. MsP zistila, že na ul. Dolnej leží na zemi v podnapitom stave  21 - ročný M.K. z Trnavy . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 08,55 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Okružnej požíva alkoholické nápoje  neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 52 – ročného F.K t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 13,52 hod. MsP zistila, že na ul. Váhovej leží na zemi v podnapitom stave  44 - ročný M.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 17,02 hod. MsP zistila, že na ul. SNP  požíva alkoholické nápoje 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 6.10.2018 o 23,25 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hlavnej dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa rušenie je zodpovedný 53 - ročný F.K. z Trnovca nad Váhom. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.10.2018 o 00,50 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hlavnej dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa rušenie je zodpovedný 53 - ročný F.K. z Trnovca nad Váhom. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.10.2018 o 16,03 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Jesenského má nezhody 55 - ročný J.V. t.č. bez ulice  s  37 – ročným A.D. z Diakoviec. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.10.2018 o 21,02 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.10.2018 o 21,02 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 10.10.2018 o 03,45 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Nitrianskej ruší nočný kľud neznáma žena. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 40 - ročnú R.K. z obce Rubáň. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 10.10.2018 o 09,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej  potrebuje asistenciu hliadky 73 – ročná M.Sz. zo Šale, ktorá potrebovala odovzdať osobné veci svojmu bývalému manželovi 62 – ročnému Z.Sz. zo Šale.
 
Dňa 11.10.2018 o 17,53 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP v podnapitom stave leží  neznámy muž v autobusovej zastávke. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 11.10.2018 o 18,19 hod.  MsP zistila, že na ul. Agátovej sa nemiestne správa 17 – ročný K.V. z Pribeti. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 12.10.2018 o 17,36 hod. MsP zistila, že na ul. Nešporovej robí neporiadok na ulici   51 – ročný L.Ž. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.10.2018 o 09,34 hod. hliadka MsP zistila, že na ul. SNP 34 - ročný M.K. zo Šale, 32 - ročný A.K. zo Šale, 44 - ročný M.M. zo Šale, 51 - ročný L.Ž. t.č. bez ulice a 48 - ročný R.Sz. zo Šale požívajú alkoholické nápoje. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 13.10.2018 o 10,28 hod. hliadka MsP zistila že na ul. SNP, 56 - ročný M.K. zo Šale a 46 - ročný A.C. t.č. bez ulice požívajú alkoholické nápoje. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 13.10.2018 o 10,32 hod.  MsP zistila, že na ul. Váhovej obťažuje okoloidúcich  žobraním 30 – ročná M.B. zo Žihárca. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 13.10.2018 o 17,13 hod. hliadka MsP zistila že na ul. Feketeházyho  34 - ročný M.K. zo Šale požíva alkoholické nápoje. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.10.2018 o 17,50 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené , že na ul. Dolnej neznáma osoba ženského pohlavia spadla na zem.. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 90 - ročnú L.H. zo Šale. Menovanej bola privolaná RZP, ktorá ju previezla do NsP Galanta.
 
Dňa 14.10.2018 o 09,20 hod. hliadka MsP zistila, že na ul. Nešporovej 45 – ročná Z.K. zo Šale, 31 - ročný J.V. z Trnovca nad Váhom, 44 - ročný M.M. zo Šale, a 32 - ročný A.K. zo Šale požívajú alkoholické nápoje. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 14.10.2018 o 14,05 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Nám.sv.Trojice  v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  41 – ročný J.D. zo Žihárca. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
Dňa 15.10.2018 o 10,41 hod. MsP zistila, že na ul. Hlavnej neznámy páchateľ založil nepovolenú skládku. Hliadka MsP šetrením zistila, že priestupcom je  45 – ročný E.B. z Rumunska. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 15.10.2018 o 13,48 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej má nezhody 41 - ročná I.M. zo Šale s  76 – ročnou R.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 15.10.2018 o 19,34 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlbokej  v podnapitom stave leží  neznáma žena. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  39 – ročná E.R. t.č. bez ulice. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 17.10.2018 o 11,45 hod. MsP zistila, že na ul. SNP požíva alkoholické nápoje  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.10.2018 o 19,24 hod. MsP zistila, že na ul. SNP spí v autobusovej zastávke  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.10.2018 o 20,26 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej  v podnapitom stave leží   na zemi neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  67 – ročný  J.V. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.10.2018 o 22,06 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hollého ruší nočný kľud  neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  34 – ročný  Z.H. z Chorvátska. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 18.10.2018 o 17,05 hod. MsP zistila, že na ul. SNP vykonáva veľkú potrebu v autobusovej zastávke  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný po sebe poupratal a bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.10.2018 o 00,15 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Narcisovej ruší nočný kľud neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 25 - ročného N.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.10.2018 o 03,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP  sedí na chodníku  neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  27 – ročný  J.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.10.2018 o 14,57 hod. MsP zistila, že na ul. V.Šrobára sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka následne zistila,že majiteľom psa je 35– ročný V.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 €.
 
Dňa 19.10.2018 o 20,33 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Slnečnej  v podnapitom stave leží  na zemi neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je  54 – ročný  J.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.10.2018 o 20,51 hod. MsP zistila, že na ul. L.Svobodu  požíva alkoholické nápoje  26 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.10.2018 o 22,02 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa  v podnapitom stave nemiestne správa neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  33 – ročný  I.H. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.10.2018 o 11,50 hod. MsP zistila, že na Nám. sv. Trojice  spí v podnapitom stave  74 – ročná M.T. zo Selíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 20.10.2018 o 14.49 hod. MsP zistila, že na Nám. sv. Trojice  spí v podnapitom stave  74 – ročná M.T. zo Selíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 20.10.2018 o 14,52 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spí v autobusovej zastávke  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.10.2018 o 17,19 hod. MsP zistila, že na ul. Budovateľskej  spí v podnapitom stave  35 – ročný K.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.10.2018 o 23,34 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Rímskej ruší nočný kľud neznáma žena. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 26 - ročnú M.B. z Ladíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 21.10.2018 o 08,24 hod. hliadka MsP zistila, že na ul. Nešporovej 32 - ročný A.K. zo Šale, 52 - ročný F.K. t.č. bez ulice, 34 - ročný M.K. zo Šale a 36 - ročný P.Z. z Malých Belíc požívajú alkoholické nápoje. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 21.10.2018 o 10,20 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spí v autobusovej zastávke  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 21.10.2018 o 10,20 hod. MsP zistila, že na ul. SNP požíva alkoholické nápoje v autobusovej zastávke  46 – ročný A.C. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 21.10.2018 o 20,40 hod. bolo kamerovým systémom  MsP zistené, že na ul. SNP sprejujú neznáme osoby. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 19 – ročného  P.P. z Kráľovej nad Váhom, 18 – ročného M.S. zo Šale a 19 – ročného A.K. z Diakoviec.  Menovaní boli odovzdaný  OO PZ Šaľa.
 
Dňa 22.10.2018 o 12,18 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Dlhoveskej neznámy muž spaľuje záhradný odpad. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 81 - ročného Ľ.P. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 22.10.2018 o 16,25hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nešporovej leží neznáma žena. Hliadka MsP zistila , že sa jedná o 30 – ročnú  Z.T. z Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 22.10.2018 o 19,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hollého má nezhody 48 - ročný Ľ.H. zo Šale s  42 – ročnou D.H. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 22.10.2018 o 21,30 hod. MsP zistila, že na ul. Feketeházyho požíva alkoholické nápoje v Nemocničnom parku 36 – ročný M.S. z Močenku. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.10.2018 o 21,34 hod. MsP zistila, že na ul. Kúpeľnej sa pohyboval pes bez vôdzky  33 – ročného Ľ.D. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.10.2018 o 22,45 hod. MsP zistila, že na ul. Slnečnej sa pohyboval pes bez vôdzky 51 – ročnej R.B. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 25.10.2018 o 10,45hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Dózsovej sa pohybuje pes bez majiteľa. Hliadka MsP zistila , že sa jedná o 54 – ročnú  H.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená pokutou 10 €.
 
Dňa 25.10.2018 o 16,30 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave otravuje žobraním  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.10.2018 o 09,30 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave požíva alkoholické nápoje 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.10.2018 o 14,15 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave leží v autobusovej zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 27.10.2018 o 00,18 hod. MsP zistila, že na ul. Hornej v podnapitom stave leží na zemi 42 – ročný M.Sz. zo Zvolena a má zranenie hlavy . Menovanému bola privolaná RZP, ktorá ho ošetrila. Nakoľko odmietol ďalšie ošetrenie bol odoslaný do miesta trvalého bydliska  a za priestupok bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 27.10.2018 o 13,25 hod. MsP zistila, že na ul. SNP požívajú alkoholické nápoje v autobusovej zastávke 48 – ročný J.H. t.č. bez ulice a 32 – ročný A.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 28.10.2018 o 10,52 hod. MsP zistila, že na ul. Nešporovej  v podnapitom stave znečisťujú verejné priestranstvo 51 – ročný L.Ž. t.č. bez ulice a  48 – ročný J.H. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 29.10.2018 o 19,15 hod. MsP zistila, že na ul. Lúčnej sa pohyboval pes bez vôdzky 32 – ročnej V.Z. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 30.10.2018 o 06,15 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Staničnej v podnapitom stave spia v čakárni železničnej stanice  56 – ročný M.K. zo Šale a 52 – ročný F.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 30.10.2018 o 13,44 hod. MsP zistila, že na ul. SNP požívajú alkoholické nápoje v autobusovej zastávke 45 – ročná Z.K. zo Šale, 31- ročný J.V. z Trnovce nad Váhom a 46 – ročný A.C. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 30.10.2018 o 17,14 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP sa 40 – ročný M.K. zo Žihárca dopustila drobnej krádeže . Menovaná bola vyriešená pokutou 10 €.
 
Dňa 30.10.2018 o 21,25 hod. MsP zistila, že na ul. Hlavnej v podnapitom stave vykonáva veľkú potrebu 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 30.10.2018 o 23,05 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zemi 36 – ročný M.S. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 31.10.2018 o 12,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že z ul. Narcisovej neznámy páchateľ odcudzil bicykel . K priestupku bol založený priestupkový spis.
 
 
     por.Ján Komjáthy

vel.odd.štat. a evidencie

 

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Pozor na migrujúcu zver

Publikované Sala Online, 03.07.2019 - 16:33Pozor na migrujúcu zver

Polícia radí:   Pomerne často rieši polícia udalosti, pri ktorých dôjde k stretu auta a  zveri. Takéto stretnutie ...

Daňové priznanie môžete podať aj pondelok

Publikované Sala Online, 31.03.2019 - 18:38

Koniec marca je termín kedy daňové úrady po celom Slovensku predlžujú úradné hodiny. Daňové priznanie ste mohli počas uplynulého týždňa podať až do neskorých po...

Na 2. kolo volieb treba nový hlasovací preukaz

Publikované Sala Online, 19.03.2019 - 19:43

Ak sa nebudete počas 2. kola prezidentských volieb nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska, voliť môžete kdekoľvek na Slovensku. Potrebujete však k[nbs...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

V lete treba dbať na správne uskladnenie potravín

Publikované Sala Online, 23.07.2019 - 19:17V lete treba dbať na správne uskladnenie potravín

V letnom horúcom počasí je podľa odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici veľmi dôležité skladov...

Poctivé veľkonočné pečenie s múkou Babičkina voľba

Publikované Sala Online, 17.04.2019 - 17:22

K Veľkej noci patrí rovnako ako k Vianociam celý rad tradičného pečiva, bez ktorého si ju nevieme pr...

Aj škôlkari triedia odpad

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 17:27

Nikdy nie je dosť skoro začať – zrejme v tomto duchu sa rozhodlo vedenie MŠ 8. mája zabezpečiť ...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Šaľa Maxi Festík 2019 privíta aj Smejka a Tanculienku. Vyhrajte rodinný balík vstupeniek

Publikované Sala Online, 03.06.2019 - 19:20Šaľa Maxi Festík 2019 privíta aj Smejka a Tanculienku. Vyhrajte rodinný balík vstupeniek

Okrem Smejka a Tanculienky  vystúpia na festíku ďalší obľúbení detskí interpreti – Hanička a Murko, Lolo a Piš...

Paľo Habera o horúcej novinke: Vznikla len tak - pre radosť!

Publikované Sala Online, 28.05.2019 - 18:14

Paľo Habera a skupina TEAM sa objavia pred letom na koncertnom turné pod názvom HABERA & TEAM 2019...

Vyhrajte dve vstupenky na divadelno – hudobnú komédiu Klimaktérium... a čo?

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 14:14

Jedna z najúspešnejších divadelných komédií Európy mieri do Šale. Divadlo komédie už v máji uvedie...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií