Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Spravodajstvo

Zo štatistiky mestskej polície

Publikované Sala Online, 01.10.2018 - 16:44

Zo štatistiky mestskej polície

Prinášame vám prehľad prípadov, ktoré mestská polícia v Šali riešila za mesiac september 2018.
 
Zdroj: Mestská polícia Šaľa                                
 
Mestská polícia v Šali riešila v období od 1. do 30. septembra 2018 spolu 148 priestupkov. Udelených bolo 80 blokových pokút v celkovej sume 950,- EUR.
 
Zvyčajne býva najviac priestupkov zaznamenaných v oblasti porušovania zákona o cestnej premávke, a inak tomu nebolo ani v mesiaci september. V tejto oblasti bolo evidovaných 2014 priestupkov.
 
V štatistike dominujú aj priestupky v oblasti verejného poriadku. Priestupky ako rušenie nočného pokoja, vzbudenie verejného pohoršenia či znečistenie verejného priestranstva zaznamenali hliadky mestskej polície v 82 prípadoch. Všeobecne záväzné nariadenia mesta boli porušené jedenásťkrát.
 
Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prípadne nerešpektovaním príslušných všeobecne záväzných nariadení v tejto oblasti, prispeli do štatistiky mestskej polície v septembri 11 priestupkami. Priestupok proti majetku spáchalo šesť občanov. V oblasti občianskeho spolunažívania zasahovali policajti jedenásťkrát.
 
Štatistika mestskej polície ďalej uvádza, že hliadky 149 zásahov bolo zaradených pod „iné prípady“.
 

Štatistika prípadov MsP Šaľaza mesiac september 2018

 
Dňa 1.9.2018 o 16,43 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Pribinovom námestí v podnapitom stave  vykrikuje neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom bol  44 – ročný I.G. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 1.9.2018 o 22,14 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hollého ruší neznáma osoba nočný kľud. Hliadka MsP zistila, že priestupcom bol 43 - ročný J.V. zo Šoporne. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.9.2018 o 11,01 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Okružnej  má nezhody  32 – ročná M.K. zo Šale z 32 – ročným A.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.9.2018 o 11,19 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Brezovej  má nezhody  46 – ročný M.B. zo Šale z 65 – ročným K.P. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.9.2018 o 21,45 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Novomeského sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 75- ročný R.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.9.2018 o 22,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že v medzihrádzových priestoroch sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 25- ročná Z.K. z Galanty. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 2.9.2018 o 22,55 hod. bolo na MsP nahlásené, že v medzihrádzových priestoroch sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 25- ročná Z.K. z Galanty. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 3.9.2018 o 17,50 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v autobusovej zastávke  spí v podnapitom stave  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.9.2018 o 21,45 hod. MsP zistila, že na Nám. sv. Trojice  spí na lavičke v podnapitom stave  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 4.9.2018 o 02,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Krátkej požívajú alkoholické nápoje  neznáme osoby. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 18 – ročného G.H. zo Šale a 19- ročnú M.D. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 4.9.2018 o 14,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej  sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 37- ročná M.F. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 4.9.2018 o 14,40 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Družstevnej má nezhody 55 - ročná J.H. zo Šale  s  68 – ročným J.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 5.9.2018 o 12,21 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa nemiestne správa 22 - ročný J.I. t.č. bez ulice . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.9.2018 o 09,30 hod. MsP zistila, že na ul. Vlčanskej leží na zemi v podnapitom stave 29 - ročný R.V. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.9.2018 o 11,10 hod. MsP zistila, že na Nám.sv.Trojice leží na zemi v podnapitom stave 29 - ročný R.V. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.9.2018 o 14,15 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP v podnapitom stave leží  neznáma žena. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  74 – ročná M.T. zo Selíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 7.9.2018 o 22,37 hod. MsP zistila, že na ul. Slnečnej ruší nočný kľud. 48 - ročná E.B. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 8.9.2018 o 01,24 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Dolnej v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  26 – ročný E.Š. z Diakoviec. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.9.2018 o 10,50 hod. MsP zistila, že na ul. SNP  požíva alkoholické nápoje 46 – ročný A.C. t.č.bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.9.2018 o 16,00 hod. MsP zistila, že na ul. SNP  56 – ročný M.K. zo Šale obťažuje okoloidúcich žobraním. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.9.2018 o 22,13 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  31 – ročný J.V. z Trnovce nad Váhom. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.9.2018 o 22,13 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP v podnapitom stave leží  neznáma žena. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  45 – ročná Z.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 9.9.2018 o 00,40 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Germánskej ruší nočný kľud neznáma žena. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 48 - ročnú R.S. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 9.9.2018 o 03,27 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Novomeského ruší nočný kľud neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 24 - ročného N.I. z Vlčian. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 9.9.2018 o 17,34 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Fr.Kráľa  sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 17- ročná A.H. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 10.9.2018 o 09,12 hod. hliadka MsP zistila, že na ul. Okružnej 51 - ročný R.M. t.č. bez ulice požíva alkoholické nápoje. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 10.9.2018 o 21,49 hod. hliadka MsP zistila, že na ul. Partizánskej 52 - ročný F.K. t.č. bez ulice močil na verejnosti. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 11.9.2018 o 13,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že v medzihrádzových  priestoroch je skládka odpadu. Hliadka MsP následne  zistila , že skládku založil 45 – ročný L.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 30 € .
 
Dňa 11.9.2018 o 15,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hliník  leží v podnapitom stave neznáma žena. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  45 – ročná Z.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 11.9.2018 o 15,11 hod.  MsP zistila, že na Pribinovom nám. spí  v podnapitom stave na zastávke 25 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
Dňa 12.9.2018 o 09,48 hod.  MsP zistila, že na ul. Hlavnej spí  v podnapitom stave na lavičke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 12.9.2018 o 10,39 hod.  MsP zistila, že na ul. Hlavnej spí  v podnapitom stave na lavičke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 12.9.2018 o 15,54 hod.  MsP zistila, že na Pribinovom nám. spí  v podnapitom stave na zastávke 25 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 12.9.2018 o 17,29 hod. MsP zistila, že na ul. Okružnej  požívali alkoholické nápoje  44 – ročný M.M. zo Šale , 32 – ročný A.K. zo  Šale a 28 –ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 12.9.2018 o 20,24 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P.J.Šafárika má nezhody 63 - ročná M.M. zo Šale  s  65 – ročným J.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 12.9.2018 o 23,00 hod.  MsP zistila, že na ul. Hlavnej spí  v podnapitom stave na lavičke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 10,46 hod.  MsP zistila, že na ul. Bernolákovej požíva alkoholické nápoje 25 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 10,47 hod.  MsP zistila, že na ul. Bernolákovej sa nemiestne správa 26 – ročný M.K. zo Šale a 25 – ročný T.B. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 13,02 hod.  MsP zistila, že na ul. Bernolákovej sa nemiestne správa 25 – ročný T.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 20,18 hod.  MsP zistila, že na ul. Vajanského sa nemiestne správa 34 – ročný P.K. z Poľska. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 20,50 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP spí  v podnapitom stave na lavičke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 22,11 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej  leží v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  44 – ročný I.G. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 23,42 hod.  MsP zistila, že na ul. Vajanského vykonáva malú potrebu 34 – ročný P.K. z Poľska. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 01,33 hod.  MsP zistila, že na ul. Okružnej je dezorientovanom stave 34 – ročný P.K. z Poľska. Menovaný bol odovzdaný RZP, ktorá ho previezla do NsP Galanta.
 
Dňa 14.9.2018 o 12,29 hod.  MsP zistila, že na ul. Bernolákovej vykonáva malú potrebu 28 – ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 14.9.2018 o 16,04 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 14.9.2018 o 17,50 hod.  MsP zistila, že na ul. Nivy požíva alkoholické nápoje 26 – ročný M.K. zo Šale a 34 – ročný M.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 15.9.2018 o 10,13 hod.  MsP zistila, že na ul. Staničnej leží  v podnapitom stave na zemi 18 – ročný M.H. zo Žiliny. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.9.2018 o 12,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej vykonáva malú potrebu neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 18 – ročného M.J. z Kysuckého Nového Mesta. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.9.2018 o 12,45 hod.  MsP zistila, že na ul. Hlavnej leží  v podnapitom stave na zemi 19 – ročný K.K. z Bojníc. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.9.2018 o 15,45 hod.  MsP zistila, že na ul. Hlavnej obťažuje okoloidúcich  žobraním 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.9.2018 o 16,55 hod.  MsP zistila, že na ul. Staničnej  v podnapitom stave na zemi rozhadzuje plechovky od piva 19 – ročný K.K. z Bojníc. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.9.2018 o 00,02 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.9.2018 o 16,55 hod.  MsP zistila, že na Pribinovom nám. požíva alkoholické nápoje  33– ročný J.Č. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.9.2018 o 17,00 hod.  MsP zistila, že na Pribinovom nám. spí  v podnapitom stave v parku 25 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.9.2018 o 21,10 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.9.2018 o 09,01 hod.  MsP zistila, že na ul. Pažitnej leží na zemi 63 – ročný J.H. t.č. bez ulice. Nakoľko bol menovaný zranený bola privolaná  RZP.
 
Dňa 18.9.2018 o 07,57 hod. MsP zistila, že na ul. Narcisovej  sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 50- ročný I.G. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 18.9.2018 o 09,28 hod.  MsP zistila, že na ul. Okružnej požíva alkoholické nápoje 44 – ročná M.M. z Tešedíkova. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 18.9.2018 o 13,13 hod.  MsP zistila, že na ul. Nešporovej  v podnapitom stave leží na zemi 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 18.9.2018 o 19,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP sa neznáma žena dopustila drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 34 – ročnú H.F. z Nededu. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 18.9.2018 o 19,24 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.9.2018 o 09,59 hod.  MsP zistila, že na ul. Okružnej požíva alkoholické nápoje 51 – ročný Š.B. z Palárikova. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.9.2018 o 10,06 hod.  MsP zistila, že na ul. Nešporovej požíva alkoholické nápoje 30 – ročný L.T. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.9.2018 o 12,54 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP  leží v podnapitom stave neznáma žena. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  74 – ročná M.T. zo Selíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 19.9.2018 o 15,45 hod. OO PZ požiadalo MsP o preverenie, že na ul. SNP  sa v podnapitom nemiestne správa neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  56 – ročný  M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
Dňa 19.9.2018 o 15,47 hod.  MsP zistila, že na ul. Partizánskej požíva alkoholické nápoje 44 – ročný M.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.9.2018 o 21,50 hod.  MsP zistila, že na Nám. sv. Trojice spal v podnapitom stave na lavičke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.9.2018 o 22,15 hod.  MsP zistila, že v parku na ul. Feketeházyho spal v podnapitom stave na zemi 29 – ročný R.V. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.9.2018 o 01,15 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hlavnej rušia nočný kľud neznáme osoby. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 21 - ročného M.Č. zo Šale a 19 - ročného M.T. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 20.9.2018 o 02,20 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené , že na ul. Hlavnej kope do dopravných značiek neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 19 - ročného M.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou  10€.
 
Dňa 20.9.2018 o 02,20 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené , že na ul. Hlavnej kope do dopravných značiek neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 21 - ročného M.Č. zo Šale . Menovaný bol vyriešený pokutou  10€.
 
Dňa 20.9.2018 o 03,10 hod.  MsP zistila, že v parku  na ul. Feketeházyho spal v podnapitom stave na lavičke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.9.2018 o 04,30 hod.  MsP zistila, že v parku  na ul. Feketeházyho požívali alkoholické nápoje  35 – ročný M.S. z Turčianských Teplíc a 29 – ročný Š.F. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 20.9.2018 o 18,15 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Okružnej  má nezhody 46 - ročný A.S. zo Šale  s  31 – ročným J.V. z Trnovce nad Váhom. Prípad je v štádiu riešenia.
 
Dňa 20.9.2018 o 19,00 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP spí  v podnapitom stave na zemi 31 – ročným J.V. z Trnovce nad Váhom a 45 – ročná Z.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 20.9.2018 o 19,35 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Slnečnej  leží v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  21 – ročný A.C. z Hornej Kráľovej. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.9.2018 o 23,00 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 22.9.2018 o 14,54 hod. MsP zistila, že na Pribinovom nám.  sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 24- ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 23.9.2018 o 09,55 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 23.9.2018 o 17,23 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P.Pázmáňa hrá nahlas hudba. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  27 – ročný R.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.9.2018 o 10,00 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP požíva alkoholické nápoje 44 – ročný M.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.9.2018 o 13,00 hod.  MsP zistila, že na Nám.sv. Trojice  požíva alkoholické nápoje 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 25.9.2018 o 19,07 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.9.2018 o 22,08 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave močil na ulici 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.9.2018 o 02,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Okružnej  má nezhody  35 – ročný M.J. zo Šale z 30 – ročnou J.V. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 28.9.2018 o 04,30 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zemi 36 – ročný M.S. z Močenku. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.9.2018 o 17,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Okružnej  má nezhody  56 – ročná A.L. zo Šale z 19 – ročnou K.C. z Hornej Kráľovej. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 28.9.2018 o 19,15 hod.  MsP zistila, že na ul. Nitrianskej  v podnapitom stave spal na zemi 26 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.9.2018 o 22,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej hrá nahlas hudba. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  59 – ročný N.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.9.2018 o 21,28 hod.  MsP zistila, že na ul. Partizánskej  v podnapitom stave spal na zemi 58 – ročný I.V. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 29.9.2018 o 16,38 hod.  MsP zistila, že na ul. Vajanského v podnapitom stave močil na ulici 28 – ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
 
     por.Ján Komjáthy

vel.odd.štat. a evidencie

 

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Volič so zdravotnými problémami môže požiadať o prenosnú schránku

Publikované Sala Online, 11.02.2019 - 20:05Volič so zdravotnými problémami môže požiadať o prenosnú schránku

Volič, ktorý nemôže zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov prísť voliť prezidenta SR do volebnej miestnosti, môže požiadať o pre...

Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel zostáva týždeň

Publikované Sala Online, 26.01.2019 - 19:21

Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel zostáva posledný týždeň. Podať priznanie za autá využívané na podnikanie musia firmy aj fyzické osoby...

Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností

Publikované Sala Online, 09.01.2019 - 15:59

Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní. Tie upravujú obce všeobecne záväznými nariadeniami, v ktorých upravujú ich sadzby, zníženia alebo oslobodenia. A...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

Ochráňte deti pred mrazom

Publikované Sala Online, 06.01.2019 - 14:30Ochráňte deti pred mrazom

Novorodenci ešte nemajú vyvinutú správnu termoreguláciu, ich pokožka a sliznice sú na nízke teploty veľmi citlivé, preto nie je vh...

Začali sa jesenné prázdniny, v niektorých školách sa neučilo už v pondelok

Publikované Sala Online, 31.10.2018 - 18:45

Školákom sa dnes začali jesenné prázdniny.  Do lavíc sa opäť vrátia v pondelok, 5. novembr...

Niekoľko tipov ako neplytvať potravinami

Publikované Sala Online, 21.10.2018 - 17:45

Denne vyhodí každý obyvateľ Slovenska takmer pol kila potravín.   Na celom svete sa vyhodí každ...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Nitriansky samosprávny kraj opäť udelí ocenenie Starostlivý anjel

Publikované Sala Online, 22.01.2019 - 17:44Nitriansky samosprávny kraj opäť udelí ocenenie Starostlivý anjel

Nitriansky samosprávny kraj bude aj v tomto roku oceňovať najlepších pracovníkom zariadení sociálnych služieb. Cieľom v ...

Retro diskoples v Šali opäť štartuje a vy naň môžete vyhrať 2 vstupenky

Publikované Sala Online, 18.01.2019 - 18:42

Nie je ples ako ples! Každoročne sa o tom presviedčajú návštevníci Retro diskoplesu v Šali...

Vianočná súťaž o dve vstupenky na koncert Cigánskych diablov s tanečníkmi z Cirque du Soleil

Publikované Sala Online, 20.12.2018 - 12:46

Neopakovateľný hudobný zážitok čaká všetkých milovníkov dobrej hudby v Šali začiatkom februára ...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií