Lekáreň pohotovosť

Podnikatelia v Šali

Kultúrne podujatia

Kino

Denné menu

Spravodajstvo

Zo štatistiky mestskej polície

Publikované Sala Online, 01.10.2018 - 16:44

Zo štatistiky mestskej polície

Prinášame vám prehľad prípadov, ktoré mestská polícia v Šali riešila za mesiac september 2018.
 
Zdroj: Mestská polícia Šaľa                                
 
Mestská polícia v Šali riešila v období od 1. do 30. septembra 2018 spolu 148 priestupkov. Udelených bolo 80 blokových pokút v celkovej sume 950,- EUR.
 
Zvyčajne býva najviac priestupkov zaznamenaných v oblasti porušovania zákona o cestnej premávke, a inak tomu nebolo ani v mesiaci september. V tejto oblasti bolo evidovaných 2014 priestupkov.
 
V štatistike dominujú aj priestupky v oblasti verejného poriadku. Priestupky ako rušenie nočného pokoja, vzbudenie verejného pohoršenia či znečistenie verejného priestranstva zaznamenali hliadky mestskej polície v 82 prípadoch. Všeobecne záväzné nariadenia mesta boli porušené jedenásťkrát.
 
Majitelia psov nerešpektovaním zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prípadne nerešpektovaním príslušných všeobecne záväzných nariadení v tejto oblasti, prispeli do štatistiky mestskej polície v septembri 11 priestupkami. Priestupok proti majetku spáchalo šesť občanov. V oblasti občianskeho spolunažívania zasahovali policajti jedenásťkrát.
 
Štatistika mestskej polície ďalej uvádza, že hliadky 149 zásahov bolo zaradených pod „iné prípady“.
 

Štatistika prípadov MsP Šaľaza mesiac september 2018

 
Dňa 1.9.2018 o 16,43 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Pribinovom námestí v podnapitom stave  vykrikuje neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že priestupcom bol  44 – ročný I.G. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 1.9.2018 o 22,14 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hollého ruší neznáma osoba nočný kľud. Hliadka MsP zistila, že priestupcom bol 43 - ročný J.V. zo Šoporne. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.9.2018 o 11,01 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Okružnej  má nezhody  32 – ročná M.K. zo Šale z 32 – ročným A.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.9.2018 o 11,19 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Brezovej  má nezhody  46 – ročný M.B. zo Šale z 65 – ročným K.P. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.9.2018 o 21,45 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Novomeského sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 75- ročný R.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 2.9.2018 o 22,50 hod. bolo na MsP nahlásené, že v medzihrádzových priestoroch sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 25- ročná Z.K. z Galanty. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 2.9.2018 o 22,55 hod. bolo na MsP nahlásené, že v medzihrádzových priestoroch sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 25- ročná Z.K. z Galanty. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 3.9.2018 o 17,50 hod. MsP zistila, že na ul. SNP v autobusovej zastávke  spí v podnapitom stave  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 3.9.2018 o 21,45 hod. MsP zistila, že na Nám. sv. Trojice  spí na lavičke v podnapitom stave  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 4.9.2018 o 02,30 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Krátkej požívajú alkoholické nápoje  neznáme osoby. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 18 – ročného G.H. zo Šale a 19- ročnú M.D. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 4.9.2018 o 14,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej  sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 37- ročná M.F. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 4.9.2018 o 14,40 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Družstevnej má nezhody 55 - ročná J.H. zo Šale  s  68 – ročným J.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 5.9.2018 o 12,21 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Lúčnej sa nemiestne správa 22 - ročný J.I. t.č. bez ulice . Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.9.2018 o 09,30 hod. MsP zistila, že na ul. Vlčanskej leží na zemi v podnapitom stave 29 - ročný R.V. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.9.2018 o 11,10 hod. MsP zistila, že na Nám.sv.Trojice leží na zemi v podnapitom stave 29 - ročný R.V. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 7.9.2018 o 14,15 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP v podnapitom stave leží  neznáma žena. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  74 – ročná M.T. zo Selíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 7.9.2018 o 22,37 hod. MsP zistila, že na ul. Slnečnej ruší nočný kľud. 48 - ročná E.B. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 8.9.2018 o 01,24 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Dolnej v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  26 – ročný E.Š. z Diakoviec. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.9.2018 o 10,50 hod. MsP zistila, že na ul. SNP  požíva alkoholické nápoje 46 – ročný A.C. t.č.bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.9.2018 o 16,00 hod. MsP zistila, že na ul. SNP  56 – ročný M.K. zo Šale obťažuje okoloidúcich žobraním. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.9.2018 o 22,13 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP v podnapitom stave leží  neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  31 – ročný J.V. z Trnovce nad Váhom. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 8.9.2018 o 22,13 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP v podnapitom stave leží  neznáma žena. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  45 – ročná Z.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 9.9.2018 o 00,40 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Germánskej ruší nočný kľud neznáma žena. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 48 - ročnú R.S. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 9.9.2018 o 03,27 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Novomeského ruší nočný kľud neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 24 - ročného N.I. z Vlčian. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 9.9.2018 o 17,34 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Fr.Kráľa  sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 17- ročná A.H. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 10.9.2018 o 09,12 hod. hliadka MsP zistila, že na ul. Okružnej 51 - ročný R.M. t.č. bez ulice požíva alkoholické nápoje. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 10.9.2018 o 21,49 hod. hliadka MsP zistila, že na ul. Partizánskej 52 - ročný F.K. t.č. bez ulice močil na verejnosti. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 11.9.2018 o 13,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že v medzihrádzových  priestoroch je skládka odpadu. Hliadka MsP následne  zistila , že skládku založil 45 – ročný L.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 30 € .
 
Dňa 11.9.2018 o 15,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hliník  leží v podnapitom stave neznáma žena. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  45 – ročná Z.K. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 11.9.2018 o 15,11 hod.  MsP zistila, že na Pribinovom nám. spí  v podnapitom stave na zastávke 25 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
Dňa 12.9.2018 o 09,48 hod.  MsP zistila, že na ul. Hlavnej spí  v podnapitom stave na lavičke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 12.9.2018 o 10,39 hod.  MsP zistila, že na ul. Hlavnej spí  v podnapitom stave na lavičke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 12.9.2018 o 15,54 hod.  MsP zistila, že na Pribinovom nám. spí  v podnapitom stave na zastávke 25 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 12.9.2018 o 17,29 hod. MsP zistila, že na ul. Okružnej  požívali alkoholické nápoje  44 – ročný M.M. zo Šale , 32 – ročný A.K. zo  Šale a 28 –ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 12.9.2018 o 20,24 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P.J.Šafárika má nezhody 63 - ročná M.M. zo Šale  s  65 – ročným J.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 12.9.2018 o 23,00 hod.  MsP zistila, že na ul. Hlavnej spí  v podnapitom stave na lavičke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 10,46 hod.  MsP zistila, že na ul. Bernolákovej požíva alkoholické nápoje 25 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 10,47 hod.  MsP zistila, že na ul. Bernolákovej sa nemiestne správa 26 – ročný M.K. zo Šale a 25 – ročný T.B. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 13,02 hod.  MsP zistila, že na ul. Bernolákovej sa nemiestne správa 25 – ročný T.B. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 20,18 hod.  MsP zistila, že na ul. Vajanského sa nemiestne správa 34 – ročný P.K. z Poľska. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 20,50 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP spí  v podnapitom stave na lavičke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 22,11 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej  leží v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  44 – ročný I.G. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 23,42 hod.  MsP zistila, že na ul. Vajanského vykonáva malú potrebu 34 – ročný P.K. z Poľska. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 13.9.2018 o 01,33 hod.  MsP zistila, že na ul. Okružnej je dezorientovanom stave 34 – ročný P.K. z Poľska. Menovaný bol odovzdaný RZP, ktorá ho previezla do NsP Galanta.
 
Dňa 14.9.2018 o 12,29 hod.  MsP zistila, že na ul. Bernolákovej vykonáva malú potrebu 28 – ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 14.9.2018 o 16,04 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP obťažuje okoloidúcich  56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 14.9.2018 o 17,50 hod.  MsP zistila, že na ul. Nivy požíva alkoholické nápoje 26 – ročný M.K. zo Šale a 34 – ročný M.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 15.9.2018 o 10,13 hod.  MsP zistila, že na ul. Staničnej leží  v podnapitom stave na zemi 18 – ročný M.H. zo Žiliny. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.9.2018 o 12,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Hlavnej vykonáva malú potrebu neznámy muž. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 18 – ročného M.J. z Kysuckého Nového Mesta. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.9.2018 o 12,45 hod.  MsP zistila, že na ul. Hlavnej leží  v podnapitom stave na zemi 19 – ročný K.K. z Bojníc. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.9.2018 o 15,45 hod.  MsP zistila, že na ul. Hlavnej obťažuje okoloidúcich  žobraním 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 15.9.2018 o 16,55 hod.  MsP zistila, že na ul. Staničnej  v podnapitom stave na zemi rozhadzuje plechovky od piva 19 – ročný K.K. z Bojníc. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.9.2018 o 00,02 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.9.2018 o 16,55 hod.  MsP zistila, že na Pribinovom nám. požíva alkoholické nápoje  33– ročný J.Č. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.9.2018 o 17,00 hod.  MsP zistila, že na Pribinovom nám. spí  v podnapitom stave v parku 25 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 16.9.2018 o 21,10 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 17.9.2018 o 09,01 hod.  MsP zistila, že na ul. Pažitnej leží na zemi 63 – ročný J.H. t.č. bez ulice. Nakoľko bol menovaný zranený bola privolaná  RZP.
 
Dňa 18.9.2018 o 07,57 hod. MsP zistila, že na ul. Narcisovej  sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 50- ročný I.G. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 18.9.2018 o 09,28 hod.  MsP zistila, že na ul. Okružnej požíva alkoholické nápoje 44 – ročná M.M. z Tešedíkova. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 18.9.2018 o 13,13 hod.  MsP zistila, že na ul. Nešporovej  v podnapitom stave leží na zemi 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 18.9.2018 o 19,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP sa neznáma žena dopustila drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 34 – ročnú H.F. z Nededu. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 18.9.2018 o 19,24 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.9.2018 o 09,59 hod.  MsP zistila, že na ul. Okružnej požíva alkoholické nápoje 51 – ročný Š.B. z Palárikova. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.9.2018 o 10,06 hod.  MsP zistila, že na ul. Nešporovej požíva alkoholické nápoje 30 – ročný L.T. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.9.2018 o 12,54 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP  leží v podnapitom stave neznáma žena. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  74 – ročná M.T. zo Selíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 19.9.2018 o 15,45 hod. OO PZ požiadalo MsP o preverenie, že na ul. SNP  sa v podnapitom nemiestne správa neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  56 – ročný  M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
Dňa 19.9.2018 o 15,47 hod.  MsP zistila, že na ul. Partizánskej požíva alkoholické nápoje 44 – ročný M.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.9.2018 o 21,50 hod.  MsP zistila, že na Nám. sv. Trojice spal v podnapitom stave na lavičke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 19.9.2018 o 22,15 hod.  MsP zistila, že v parku na ul. Feketeházyho spal v podnapitom stave na zemi 29 – ročný R.V. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.9.2018 o 01,15 hod. bolo na MsP nahlásené , že na ul. Hlavnej rušia nočný kľud neznáme osoby. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 21 - ročného M.Č. zo Šale a 19 - ročného M.T. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 20.9.2018 o 02,20 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené , že na ul. Hlavnej kope do dopravných značiek neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 19 - ročného M.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou  10€.
 
Dňa 20.9.2018 o 02,20 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené , že na ul. Hlavnej kope do dopravných značiek neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila , že sa jedná o 21 - ročného M.Č. zo Šale . Menovaný bol vyriešený pokutou  10€.
 
Dňa 20.9.2018 o 03,10 hod.  MsP zistila, že v parku  na ul. Feketeházyho spal v podnapitom stave na lavičke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.9.2018 o 04,30 hod.  MsP zistila, že v parku  na ul. Feketeházyho požívali alkoholické nápoje  35 – ročný M.S. z Turčianských Teplíc a 29 – ročný Š.F. t.č. bez ulice. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 20.9.2018 o 18,15 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Okružnej  má nezhody 46 - ročný A.S. zo Šale  s  31 – ročným J.V. z Trnovce nad Váhom. Prípad je v štádiu riešenia.
 
Dňa 20.9.2018 o 19,00 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP spí  v podnapitom stave na zemi 31 – ročným J.V. z Trnovce nad Váhom a 45 – ročná Z.K. zo Šale. Menovaní boli vyriešení napomenutím.
 
Dňa 20.9.2018 o 19,35 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Slnečnej  leží v podnapitom stave neznámy muž. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  21 – ročný A.C. z Hornej Kráľovej. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 20.9.2018 o 23,00 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 22.9.2018 o 14,54 hod. MsP zistila, že na Pribinovom nám.  sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 24- ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 23.9.2018 o 09,55 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 23.9.2018 o 17,23 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P.Pázmáňa hrá nahlas hudba. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  27 – ročný R.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.9.2018 o 10,00 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP požíva alkoholické nápoje 44 – ročný M.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 24.9.2018 o 13,00 hod.  MsP zistila, že na Nám.sv. Trojice  požíva alkoholické nápoje 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 25.9.2018 o 19,07 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zastávke 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 26.9.2018 o 22,08 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave močil na ulici 56 – ročný M.K. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.9.2018 o 02,00 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Okružnej  má nezhody  35 – ročný M.J. zo Šale z 30 – ročnou J.V. zo Šale. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 28.9.2018 o 04,30 hod.  MsP zistila, že na ul. SNP v podnapitom stave spal na zemi 36 – ročný M.S. z Močenku. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.9.2018 o 17,10 hod. bolo na MsP nahlásené, že na Okružnej  má nezhody  56 – ročná A.L. zo Šale z 19 – ročnou K.C. z Hornej Kráľovej. Menovaná bola vyriešená napomenutím.
 
Dňa 28.9.2018 o 19,15 hod.  MsP zistila, že na ul. Nitrianskej  v podnapitom stave spal na zemi 26 – ročný D.U. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.9.2018 o 22,20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej hrá nahlas hudba. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je  59 – ročný N.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 28.9.2018 o 21,28 hod.  MsP zistila, že na ul. Partizánskej  v podnapitom stave spal na zemi 58 – ročný I.V. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
Dňa 29.9.2018 o 16,38 hod.  MsP zistila, že na ul. Vajanského v podnapitom stave močil na ulici 28 – ročný L.K. t.č. bez ulice. Menovaný bol vyriešený napomenutím.
 
 
     por.Ján Komjáthy

vel.odd.štat. a evidencie

 

Diskusia k článku

Do diskusie zatiaľ neboli pridané žiadne príspevky.

Na pridanie nového príspevku musíte byť zaregistrovaný a prihlásený.Radíme

Daňové priznanie môžete podať aj pondelok

Publikované Sala Online, 31.03.2019 - 18:38Daňové priznanie môžete podať aj pondelok

Koniec marca je termín kedy daňové úrady po celom Slovensku predlžujú úradné hodiny. Daňové priznanie ste mohli počas uplynulého t...

Na 2. kolo volieb treba nový hlasovací preukaz

Publikované Sala Online, 19.03.2019 - 19:43

Ak sa nebudete počas 2. kola prezidentských volieb nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska, voliť môžete kdekoľvek na Slovensku. Potrebujete však k[nbs...

Seniori dajte si pozor a buďte obozretní!

Publikované Sala Online, 22.02.2019 - 19:27

Polícia upozorňuje najmä seniorov na  podvodné praktiky ľudí, ktorí túto vekovú kategóriu oslovujú pod rôznymi zámienkami v ich rodinných domoch. [nb...


Zobraziť všetky články →

SalaOnline pre ženy

Poctivé veľkonočné pečenie s múkou Babičkina voľba

Publikované Sala Online, 17.04.2019 - 17:22Poctivé veľkonočné pečenie s múkou Babičkina voľba

K Veľkej noci patrí rovnako ako k Vianociam celý rad tradičného pečiva, bez ktorého si ju nevieme predstaviť. Baranček, mazanec, j...

Aj škôlkari triedia odpad

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 17:27

Nikdy nie je dosť skoro začať – zrejme v tomto duchu sa rozhodlo vedenie MŠ 8. mája zabezpečiť ...

Deň narcisov už vo štvrtok

Publikované Sala Online, 09.04.2019 - 18:51

V poradí už 23. ročník najväčšej verejno – prospešnej finančnej zbierky na Slovenku – Deň narcisov, ...


Zobraziť všetky články →

Odporúčame

Šaľa Maxi Festík 2019 privíta aj Smejka a Tanculienku. Vyhrajte rodinný balík vstupeniek

Publikované Sala Online, 03.06.2019 - 19:20Šaľa Maxi Festík 2019 privíta aj Smejka a Tanculienku. Vyhrajte rodinný balík vstupeniek

Okrem Smejka a Tanculienky  vystúpia na festíku ďalší obľúbení detskí interpreti – Hanička a Murko, Lolo a Piš...

Paľo Habera o horúcej novinke: Vznikla len tak - pre radosť!

Publikované Sala Online, 28.05.2019 - 18:14

Paľo Habera a skupina TEAM sa objavia pred letom na koncertnom turné pod názvom HABERA & TEAM 2019...

Vyhrajte dve vstupenky na divadelno – hudobnú komédiu Klimaktérium... a čo?

Publikované Sala Online, 14.04.2019 - 14:14

Jedna z najúspešnejších divadelných komédií Európy mieri do Šale. Divadlo komédie už v máji uvedie...


Zobraziť všetky články →


Anketa

Obľúbené kúpaliská Šaľanov. Ktoré je to vaše?Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím Viac informácií